Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Ser fram til å vera saksordførar for Havbruksskatten. \n\nMålet er å få fleirtal for ei løysing som både sikrer vidare utvikling av næringa og som gir lokalsamfunna og fellesskapet ein større del av verdiskapinga. \n\nDet vert høyring i finanskomiteen den 17. april og me skal legga fram komiteen si innstilling 16. mai. Det er viktig å få avklara vilkåra for næringa raskt og samstundes syte for ei løysing som står seg over tid. \n\nTil no har ordførare, bedrifter og organisasjonar bidrege med viktige innspel til saka. Eg trur handsaminga på Stortinget vert både spanande og kjekk.

Postet:
2023-03-30 21:07:32

Delt innhold:
Ser fram til å vera saksordførar for Havbruksskatten. \n\nMålet er å få fleirtal for ei løysing som både sikrer vidare utvikling av næringa og som gir lokalsamfunna og fellesskapet ein større del av verdiskapinga. \n\nDet vert høyring i finanskomiteen den 17. april og me skal legga fram komiteen si innstilling 16. mai. Det er viktig å få avklara vilkåra for næringa raskt og samstundes syte for ei løysing som står seg over tid. \n\nTil no har ordførare, bedrifter og organisasjonar bidrege med viktige innspel til saka. Eg trur handsaminga på Stortinget vert både spanande og kjekk.