Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Har vore på årskonferansen til Sjømat Norge. Framlegg til lakseskatt var tema. \n\nRegjeringa har gjort viktige endringar i skatten etter høyringa: \n\n- Skattesatsen redusert frå 40 % til 35%. \n- Botnfrådraget er heva.\n- Skatten skal ikkje fastsetjast ut frå børspris.\n- Formuesskatten på konsesjonar for ikkje børsnoterte selskap vert halvert. \n- Kommunane og fylka med oppdrett får meir av verdiskapinga. \n\nDet er rett at næringar som brukar våre felles fjordar til lakseproduksjon og som tener gode pengar skal betale meir. \n\nTakk til alle som til no har bidrege med klare meininger i saka. \n\nNo vert det handsaming i finanskomiteen.

Postet:
2023-03-28 16:38:23

Delt innhold:
Har vore på årskonferansen til Sjømat Norge. Framlegg til lakseskatt var tema. \n\nRegjeringa har gjort viktige endringar i skatten etter høyringa: \n\n- Skattesatsen redusert frå 40 % til 35%. \n- Botnfrådraget er heva.\n- Skatten skal ikkje fastsetjast ut frå børspris.\n- Formuesskatten på konsesjonar for ikkje børsnoterte selskap vert halvert. \n- Kommunane og fylka med oppdrett får meir av verdiskapinga. \n\nDet er rett at næringar som brukar våre felles fjordar til lakseproduksjon og som tener gode pengar skal betale meir. \n\nTakk til alle som til no har bidrege med klare meininger i saka. \n\nNo vert det handsaming i finanskomiteen.