Beta
Søket ga 1973 treff.
Venstre
2023-10-25 17:59:39

I går la Venstre og Høyre fram den mest liberale og grønneste byrådserklæringen noen sinne, og i dag ble det nye byrådet presentert!\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nHeia @oslovenstre 💚

Venstre
2023-10-25 17:59:30

I går la Venstre og Høyre fram den mest liberale og grønneste byrådserklæringen noen sinne, og i dag ble det nye byrådet presentert!\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nHeia @oslovenstre 💚

Venstre
2023-10-25 17:57:15

Møt Oslos nye Venstre-byråder! Gratulerer så mye til Julianne, Halstein, Marit og hele det gode Venstrelaget de tar med seg 💚💐\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nVi gleder oss til å se Oslo blomstre de kommende årene 🌱

Venstre
2023-10-25 17:57:07

Møt Oslos nye Venstre-byråder! Gratulerer så mye til Julianne, Hallstein, Marit og hele det gode Venstrelaget de tar med seg 💚💐\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nVi gleder oss til å se Oslo blomstre de kommende årene 🌱\n\nRettelse: Det har sneket seg en feil inn i Julianne sin tittel. Riktig er byråd for sosiale tjenester.

Venstre
2023-10-24 19:44:47

Hva reagerte Ola på?\nJo nemlig at man må ha tiltak også innenfor skog og arealbruk, for vi har en klimakrise, og vi har en naturkrise 🔥 Og tiltak? Det kunne i statsministeren vise til,\n\nBakgrunnen for spørsmålet er som følger: \n1. I 2019 inngikk Norge en juridisk forpliktende klimaavtale med EU om at vi skal kutte utslipp – også innenfor skog- og arealbruk 🌳🌳\n\n2. Da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i oktober, påsto regjeringen at den la fram et budsjett som kutter nok CO2-utslipp for å nå klimamålene. Problemet er bare at man konsekvent ikke tar med skog- og arealbruk. \n\n3....

Venstre
2023-10-23 15:50:52

Onsdag var det spørrerunde i Stortinget. Ola stilte statsministeren et spørsmål og var kanskje ikke heeelt fornøyd med svaret. Hva tror du han stilte spørsmål om?\n\nGjett i kommentarfeltet 👉\n(Wrong answers oppfordres)

Venstre
2023-10-22 10:00:00

I dag går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Venstre støtter TV-aksjonen. Gi et bidrag du og 💚

Venstre
2023-10-19 19:24:29

Det er en enkel, men god rettesnor, eller hva? \n\nSå hvorfor vokser vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, når tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har? 🤨\n\nEt stadig økende etterslep betyr flere signalfeil, flere skadde sporvekslinger, flere jordfeil, flere innstilte avganger og flere stressa passasjerer. Da blir togtilbudet verken bra, enkelt eller raskt… \n\nGrunnen er at det ikke prioriteres. I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bruke om lag 3,7 milliarder kroner til fornying. Da vil vedlikeholdsetterslepet øke med 1,8 milliarder til 32,9 milliarder kroner ved utgangen av 2024… 🧐\n\nVi mener det bør legges mer penger i jernbanen, hva synes du?

Venstre
2023-10-19 18:36:27

Det er en enkel, men god rettesnor, eller hva? ✨\n\nSå hvorfor vokser vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, når tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har? 🤨\n\nEt stadig økende etterslep betyr flere signalfeil, flere skadde sporvekslinger, flere jordfeil, flere innstilte avganger og flere stressa passasjerer. Da blir togtilbudet verken bra, enkelt eller raskt… (billig får være et tema for en annen gang 😒).\n\nGrunnen er at det ikke prioriteres. I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bruke om lag 3,7 milliarder kroner til fornying. Da vil vedlikeholdsetterslepet øke med 1,8 milliarder til 32,9 milliarder kroner ved utgangen av 2024… 🧐\n\nVi mener det bør...

Venstre
2023-10-18 20:00:56

🚝Togforsinkelser er stress, det tapt tid med venner og familie, og dårlig samvittighet for om du rekker det viktige møtet på jobb eller barnehagen i tide. \n\nOm du tar mye tog, så vet du godt hvor ofte toget ikke kommer som det skal. Faktisk var hele tre av ti tog i 2022 forsinket eller innstilt. \n\n👎 Om det ikke allerede var nok så vil regjeringen nå bruke enda mindre penger på vedlikehold av jernbanen. Og hva betyr det? Jo, enda flere signalfeil, enda flere forsinkelser og enda flere innstillinger.\n\nMiljøvennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha...

Venstre
2023-10-17 20:40:59

🧸 I en tid der alt blir dyrere og familier får det vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som løfter barn ut av fattigdom. \n\nEkspertgruppen som har sett på tiltak for barn i fattige familier foreslår skattlegging av barnetrygden, løpende barnehageopptak og fjerning av kontantstøtten. Dette er politikk Venstre har fremmet i Stortinget det siste året og kommer til å gå til valg på også i 2025. \n\nRegjeringen prioriterer dessverre tiltak som treffer dårligere, senest med deres forslag om å senke barnehageprisen i distriktene og beholde kontantstøtten. Vi håper denne rapporten vil gi bredere tilslutning til å bruke de store pengene...

Venstre
2023-10-17 20:39:51

I en tid der alt blir dyrere og familier får det vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som løfter barn ut av fattigdom. \n\nEkspertgruppen som har sett på tiltak for barn i fattige familier foreslår skattlegging av barnetrygden, løpende barnehageopptak og fjerning av kontantstøtten. Dette er politikk Venstre har fremmet i Stortinget det siste året og kommer til å gå til valg på også i 2025. \n\nRegjeringen prioriterer dessverre tiltak som treffer dårligere, senest med deres forslag om å senke barnehageprisen i distriktene og beholde kontantstøtten. Vi håper denne rapporten vil gi bredere tilslutning til å bruke de store pengene på...

Venstre
2023-10-16 16:57:38

I dag utnevnte statsministeren nye statsråder. Blant ministerpostene som ble byttet ut finner vi klima- og miljøministeren.\n\nAndreas Bjelland Eriksen er Støre-regjeringens nye klima- og miljøminister. Vi ønsker ham lykke til og håper han tar med seg våre innspill inn i jobben.\n\nKlima- og naturkrisen løses i fellesskap 🇪🇺💚

Venstre
2023-10-16 16:48:18

Vi har fem forventninger til ny klima- og miljøminister:\n\n#1 At samarbeidet på klima og miljø med EU må styrkes, ikke motarbeides som i dag 🇪🇺\n#2 Mer satsing på natur, i tråd med forpliktelsene våre etter Naturavtalen. 🌍\n#3 Slutt på simple budsjettkutt for natur og klima, som kuttet i skogvern og Klimasats 🤯\n#4 En massiv redningspakke for Oslofjorden 🏞️\n#5 Det må bli enklere og billigere å leve miljøvennlig 💚\n\nVi løser ikke klima- og naturkrisen alene – vi forventer at statsråden vil stå opp for all god klimapolitikk fra EU. \n\nDet er særdeles viktig at den nye klima- og miljøministeren ser på...

Venstre
2023-10-12 19:16:07
Dette var Guris budskap da hun stod på Stortingets talerstol i går, etter at statsministeren hadde redegjort for krigens brutalitet.
Venstre
2023-10-12 15:57:26

❤️‍🩹 Ethvert liv som går tapt, er en tragedie.\n\n🔒Hamas er en terrororganisasjon som må ansvarliggjøres for sine handlinger.\n🔒 Israel har en helt legitim rett til å forsvare seg, men vi krever at krigens spilleregler og folkeretten legges til grunn.\n🔒 Det er helt feil å kutte i bistanden til Palestina nå, det vil gjøre en forferdelig situasjon verre og kun ramme uskyldige sivile.\n🔒 Brutaliteten i det vi nå ser er ubeskrivelig. Våre tanker er med sivile uskyldige som rammes på begge sider av konflikten. \n\nDette var Guris budskap da hun stod på Stortingets talerstol i går, etter at statsministeren hadde redegjort...

Venstre
2023-10-12 12:25:22

Odd Einar Dørum fyller 80 år – med 60 år i politikkens tjeneste!\n\nHan har vært en sentral skikkelse i norsk politikk og i Venstre i over 50 år, som stortingsrepresentant, statsråd, partileder og bystyrerepresentant. Vi gratulerer! 🥳

Venstre
2023-10-11 15:20:48

Dette er en stor seier for hundene og for alle som er opptatt av dyrevelferd 🥳💚\n\nVenstre har tidligere foreslått et strengere regelverk for hundeavl i Norge, men vi fikk dessverre ikke med oss resten av Stortinget på dette. \n\nNå slår Høyesterett fast at det ikke lenger er lov til å avle på rasen cavalier og at avl på engelsk bulldog må gjøres gjennom avlsprogram.\n\nDet er for oss veldig gledelig at Høyesterett nå tar ansvaret Stortinget forsømte.\n\nHunder skal avles for å være friske og lykkelige, ikke for utseende. Avgjørelsen i Høyesterett er et viktig steg i riktig retning  for mer etisk...

Venstre
2023-10-11 15:20:42

Dette er en stor seier for hundene og for alle som er opptatt av dyrevelferd 🥳💚\n\nVenstre har tidligere foreslått et strengere regelverk for hundeavl i Norge, men vi fikk dessverre ikke med oss resten av Stortinget på dette. \n\nNå slår Høyesterett fast at det ikke lenger er lov til å avle på rasen cavalier og at avl på engelsk bulldog må gjøres gjennom avlsprogram.\n\nDet er for oss veldig gledelig at Høyesterett nå tar ansvaret Stortinget forsømte.\n\nHunder skal avles for å være friske og lykkelige, ikke for utseende. Avgjørelsen i Høyesterett er et viktig steg i riktig retning  for mer etisk...

Venstre
2023-10-11 14:11:13

Gratulerer så mye til Svalbard Venstre med fantastisk valgresultat. Venstre er største parti på Svalbard! 🤩🎉

Laster...
Laster...