Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Møt Oslos nye Venstre-byråder! Gratulerer så mye til Julianne, Halstein, Marit og hele det gode Venstrelaget de tar med seg 💚💐\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nVi gleder oss til å se Oslo blomstre de kommende årene 🌱

Postet:
2023-10-25 17:57:15

Delt innhold:
Møt Oslos nye Venstre-byråder! Gratulerer så mye til Julianne, Halstein, Marit og hele det gode Venstrelaget de tar med seg 💚💐\n\nDet nye byrådet skal føre en mer offensiv klimapolitikk, ta bedre vare på naturen, og gjøre Oslo friere og mer inkluderende for alle innbyggerne. Politikken skal være gjennomtenkt og kunnskapsbasert, og ikke være styrt av synsing og dogmer. Dette er gjennomgående prinsipper for hele byrådets politikk.\n\nVi gleder oss til å se Oslo blomstre de kommende årene 🌱