Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Hva reagerte Ola på?\nJo nemlig at man må ha tiltak også innenfor skog og arealbruk, for vi har en klimakrise, og vi har en naturkrise 🔥 Og tiltak? Det kunne i statsministeren vise til,\n\nBakgrunnen for spørsmålet er som følger: \n1. I 2019 inngikk Norge en juridisk forpliktende klimaavtale med EU om at vi skal kutte utslipp – også innenfor skog- og arealbruk 🌳🌳\n\n2. Da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i oktober, påsto regjeringen at den la fram et budsjett som kutter nok CO2-utslipp for å nå klimamålene. Problemet er bare at man konsekvent ikke tar med skog- og arealbruk. \n\n3. Når man leser i regjeringens grønne bok, står det at vi ligger an til et utslippsgap på 34 millioner tonn CO2 for å kutte klimagassutslipp fra skog- og arealbruk i tråd med avtalen. \n\nDet er en lite skjult hemmelighet at regjeringspartneren Senterpartiet ikke vil innføre tiltak for å kutte utslipp fra skog- og arealbruk. Faktisk vil Senterpartiet melde Norge ut av den delen av avtaleverket som handler om skog, og stemte mot hele klimaavtalen med EU i 2019 🤯\n\nSå det framstår ikke som det bare er en glemsel at dette ikke er en del av budsjettet 👎

Postet:
2023-10-24 19:44:47