Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
🚝Togforsinkelser er stress, det tapt tid med venner og familie, og dårlig samvittighet for om du rekker det viktige møtet på jobb eller barnehagen i tide. \n\nOm du tar mye tog, så vet du godt hvor ofte toget ikke kommer som det skal. Faktisk var hele tre av ti tog i 2022 forsinket eller innstilt. \n\n👎 Om det ikke allerede var nok så vil regjeringen nå bruke enda mindre penger på vedlikehold av jernbanen. Og hva betyr det? Jo, enda flere signalfeil, enda flere forsinkelser og enda flere innstillinger.\n\nMiljøvennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må legges mer penger i jernbanen, slik at det blir enklere å ta grønne valg 💚

Postet:
2023-10-18 20:00:56