Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Det er en enkel, men god rettesnor, eller hva? ✨\n\nSå hvorfor vokser vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, når tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har? 🤨\n\nEt stadig økende etterslep betyr flere signalfeil, flere skadde sporvekslinger, flere jordfeil, flere innstilte avganger og flere stressa passasjerer. Da blir togtilbudet verken bra, enkelt eller raskt… (billig får være et tema for en annen gang 😒).\n\nGrunnen er at det ikke prioriteres. I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bruke om lag 3,7 milliarder kroner til fornying. Da vil vedlikeholdsetterslepet øke med 1,8 milliarder til 32,9 milliarder kroner ved utgangen av 2024… 🧐\n\nVi mener det bør legges mer penger i jernbanen, hva synes du?

Postet:
2023-10-19 18:36:27