Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
🧸 I en tid der alt blir dyrere og familier får det vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som løfter barn ut av fattigdom. \n\nEkspertgruppen som har sett på tiltak for barn i fattige familier foreslår skattlegging av barnetrygden, løpende barnehageopptak og fjerning av kontantstøtten. Dette er politikk Venstre har fremmet i Stortinget det siste året og kommer til å gå til valg på også i 2025. \n\nRegjeringen prioriterer dessverre tiltak som treffer dårligere, senest med deres forslag om å senke barnehageprisen i distriktene og beholde kontantstøtten. Vi håper denne rapporten vil gi bredere tilslutning til å bruke de store pengene på kunnskapsbaserte og målrettede tiltak å løfte barn ut av fattigdom, og ikke å strø pengene tynt utover på utdaterte valgløfter.\n\nHva mener du? 💚

Postet:
2023-10-17 20:40:59