Beta
Søket ga 366 treff.

👋 God mandag! I dag er det kun én uke igjen til valgdagen er her. \n\n✉️ Mange har alt forhåndsstemt, men de aller fleste vil levere sin stemme ila. de neste 7 dagene.\n\n🤔 Er du fortsatt på vippen? Har du snust innom SV på stemmeseddelen, men trenger et siste lite dytt i rødgrønn retning? \n\n❤️ Frykt ikke! Her er 10 suverent gode grunner til hvorfor du bør stemme SV i årets lokalvalg.\n\n#StemSV

Audun Lysbakken
2023-09-04 11:42:59

Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. \n\nI et land der ulikheten har vokst, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. \n\nHer kan du se ti av SVs grep for å gjøre noe med dyrtiden.\n\n#StemSV

Audun Lysbakken
2023-09-04 11:39:12

Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. \n\nI et land der ulikheten har vokst, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. \n\nHer kan du se ti av SVs grep for å gjøre noe med dyrtiden.\n\n#StemSV

Marian Hussein
2023-09-04 08:41:30

❤️ Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange av oss virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. \n\n💚 I et land der ulikheten fortsetter å vokse, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. \n\n💚❤️Her er SVs ti grep for å gjøre noe med dyrtiden.\n#StemSV

Jenny Klinge
2023-09-04 01:50:30

🏕️ Allemannsretten er en av de fineste tingene med Norge. \n\n🥾 Den sikrer alle folk rett til et aktivt friluftsliv. Det gjør at du kan gå på tur stort sett akkurat der du vil. \n\n🤝 SV mener dette er så viktig at vi har fremma forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestes. \n\n🏗️ Dessverre er allemannsretten under angrep fra folk som ulovlig bygger ut i strandsonen og andre områder. Dette gjør at områder som skulle vært tilgjengelig for alle kun blir tilgjengelig for de få. \n\n💚✊ Dette vil SV aldri slutte å kjempe imot, både lokalt og nasjonalt! \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-03 17:02:17

🏕️ Allemannsretten er en av de fineste tingene med Norge. \n\n🥾 Den sikrer alle folk rett til et aktivt friluftsliv. Det gjør at du kan gå på tur stort sett akkurat der du vil. \n\n🤝 SV mener dette er så viktig at vi har fremma forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestes. \n\n🏗️ Dessverre er allemannsretten under angrep fra folk som ulovlig bygger ut i strandsonen og andre områder. Dette gjør at områder som skulle vært tilgjengelig for alle kun blir tilgjengelig for de få. \n\n💚✊ Dette vil SV aldri slutte å kjempe imot, både lokalt og nasjonalt! \n\n#StemSV

🏕️ Allemannsretten er en av de fineste tingene med Norge. \n\n🥾 Den sikrer alle folk rett til et aktivt friluftsliv. Det gjør at du kan gå på tur stort sett akkurat der du vil. \n\n🤝 SV mener dette er så viktig at vi har fremma forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestes. \n\n🏗️ Dessverre er allemannsretten under angrep fra folk som ulovlig bygger ut i strandsonen og andre områder. Dette gjør at områder som skulle vært tilgjengelig for alle kun blir tilgjengelig for de få. \n\n💚✊ Dette vil SV aldri slutte å kjempe imot, både lokalt og nasjonalt! \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-03 14:30:31

❤️ Man er aldri for gammel til å endre mening (eller bytte parti). \n\n💚 Stem SV i årets lokalvalg for en grønnere og mer rettferdig kommune. Det har noe å si hvem som styrer. \n\n🤝 Tagg en venn som burde bytte parti! \n\n#StemSV

Mange lokalpolitikere lover både det ene og det andre, uten at de kan vise til arbeid de har gjort eller forslag de har fremmet. SV har foreslått 5 konkrete tiltak:\n\n⚡️ Egne prisområder for regioner som får prissmitte som følge av utenlandskabler.\n\n⚡️ Statlig strømselskap: Folk skal få muligheten til å få dekke sitt basisforbruk av strøm til en rimelig penge gjennom et nytt statlig foretak, som skal kjøpe inn en stor mengde kraft fra produsentene på vegne av forbrukerne og selge det videre til innbyggerne og næringsliv.\n\n⚡️ Avvikle strømsalgselskapene som fordyrende mellomledd.\n\n⚡️ Reforhandle avtalene med EU om utveksling av kraft.\n\n⚡️ Øke produksjonen av fornybar kraft.\n\n#stemSV

🚖 Drosjenæringen trenger en seriøs rydderunde!\n\n📈 Forrige regjeringens frislipp på drosjemarkedet har ført til en tredobling (!) av antallet drosjeløyver, på kun et par år. Det har resultert i et uforutsigbart marked for både passasjerene, og yrkessjåførene, med en flodbølge av useriøse aktører.\n\n🚕 For et par uker siden fikk @Kirsti sitte på med drosjesjåfør og drosjeier gjennom mange år, Rune Lian, som også er valgt styreleder i Oslo Taxi. Han kunne fortelle om problematikken fra perspektivet til en som kjenner har jobbet med det hele sin karriere. \n\n🧹 Dette skal vi rydde opp i nå, etter at SV fikk gjennomslag...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-02 17:59:02

🚖 Drosjenæringen trenger en seriøs rydderunde!\n\n📈 Forrige regjeringens frislipp på drosjemarkedet har ført til en tredobling (!) av antallet drosjeløyver, på kun et par år. Det har resultert i et uforutsigbart marked for både passasjerene, og yrkessjåførene, med en flodbølge av useriøse aktører.\n\n🚕 For et par uker siden fikk @kirstibergsto sitte på med drosjesjåfør og drosjeier gjennom mange år, Rune Lian, som også er valgt styreleder i Oslo Taxi. Han kunne fortelle om problematikken fra perspektivet til en som kjenner har jobbet med det hele sin karriere. \n\n🧹 Dette skal vi rydde opp i nå, etter at SV fikk gjennomslag...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-02 15:19:47

🚨🏥 Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. \n\n🧑‍⚕️ De neste årene risikerer vi å stå uten tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Den lave bemanningen fører til at flere blir syke og ikke orker å stå i jobben sin. Samtidig fører det også til at brukerne ikke får den hjelpen de trenger. Grunnbemanningen er for lav og det er for få folk på jobb til å klare alle oppgavene. \n\n❤️ SV vil innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene for å sikre tilstrekkelig med personell. Det er helt nødvendig for å ivareta både de ansatte og de eldre på en verdig...

🚨🏥 Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. \n\n🧑‍⚕️ De neste årene risikerer vi å stå uten tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Den lave bemanningen fører til at flere blir syke og ikke orker å stå i jobben sin. Samtidig fører det også til at brukerne ikke får den hjelpen de trenger. Grunnbemanningen er for lav og det er for få folk på jobb til å klare alle oppgavene. \n\n❤️ SV vil innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene for å sikre tilstrekkelig med personell. Det er helt nødvendig for å ivareta både de ansatte og de eldre på en verdig...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-01 16:20:43

⚖️ Prioriteringer!\n\nAlle har dem, men ikke alle er like. \n\n❤️‍🩹Under flyktningskrisen i 2020 var den høyrestyrte regjeringen aller mest opptatt av å ikke ta inn for mange av dem. På tross av at svært mange nordmenn ønsket å se en mer solidarisk reaksjon.\n\n💸 Spol fram tre år: Noen av landets rikeste flytter til Sveits for å beholde mer av rikdommen. Nå går alarmen i Høyres blå tårn. Her skal alle hjul settes i sving for å tilfredsstille milliardærenes behov, og de skal omtales med respekt!\n\n❤️ Vi i SV har også prioriteringer. De går på at Norge skal føre en solidarisk,...

⚖️ Prioriteringer!\n\nAlle har dem, men ikke alle er like. \n\n❤️‍🩹Under flyktningskrisen i 2020 var den høyrestyrte regjeringen aller mest opptatt av å ikke ta inn for mange av dem. På tross av at svært mange nordmenn ønsket å se en mer solidarisk reaksjon.\n\n💸 Spol fram tre år: Noen av landets rikeste flytter til Sveits for å beholde mer av rikdommen. Nå går alarmen i Høyres blå tårn. Her skal alle hjul settes i sving for å tilfredsstille milliardærenes behov, og de skal omtales med respekt!\n\n❤️ Vi i SV har også prioriteringer, men de går på at Norge skal føre en...

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-01 15:10:46

🤨 Er du ung og håpefull, eller ung, og møkk lei lite handlekraftig politikk? \n\n👋 Hils på Iben, Gajaen og Tuva. Tre unge voksne som stemmer SV for bedre kollektivtilbud, og et parti som tar både natur- og klimakrisa på alvor, fordi de vet det trengs. \n\n💚 Valget er rett rundt hjørnet. Bruk stemmeretten din og stem for et grønnere og mer rettferdig samfunn! \n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-09-01 11:10:04

🛑 I dag er det noen få som hindrer vår felles tilgang til strandsonen. \n\n🗞️ NRK har i dag en sak om Færder kommune, som illustrerer omfanget av ulovlige utbygginger godt. Èn ting er hvert fall klinkende klart: Høyresiden er ikke medisinen for å beholde våre felles friluftsområder.\n\n🤝 SV vil jobbe mot ulovlige utbygginger, og ta opp kampen mot pengesterke interesser som vil ha strandsonen for seg selv. Vi mener strandsonen skal være åpen for de mange, ikke de få! Vi vil prioritere tilgang på friluftsområder for deg og meg, og oppvekstområder for artene som er avhengig av en levende...

🛑 I dag er det noen få som hindrer vår felles tilgang til strandsonen. \n\n🗞️ NRK har i dag en sak om Færder kommune, som illustrerer omfanget av ulovlige utbygginger godt. Èn ting er i hvert fall klinkende klart: Høyresiden er ikke medisinen for å beholde våre felles friluftsområder.\n\n🤝 SV vil jobbe mot ulovlige utbygginger, og ta opp kampen mot pengesterke interesser som vil ha strandsonen for seg selv. Vi mener strandsonen skal være åpen for de mange, ikke de få! Vi vil prioritere tilgang på friluftsområder for deg og meg, og oppvekstområder for artene som er avhengig av en...

🤔 Tåler vi enda en #throwbackthursday i valgkampinnspurten? Klart vi gjør!\n\n✊ Denne gangen hopper vi et tiår fram, fra 70- til 80-tallet. Sprøtt hvor mye estetikken endret seg på så kort tid. Det som ikke har endret seg dog, er at SV prioriterer arbeidermakta framfor kapitalmakta. \n\n❤️ Det gjør vi enda! \n\n#StemSV

🤔 Tåler vi enda en #throwbackthursday i valgkampinnspurten? Klart vi gjør!\n\n✊ Denne gangen hopper vi et tiår fram, fra 70- til 80-tallet. Sprøtt hvor mye estetikken endret seg på så kort tid. Det som ikke har endret seg dog, er at SV prioriterer arbeidermakta framfor kapitalmakta. \n\n❤️ Det gjør vi enda! \n\n#StemSV

Laster...
Laster...