Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
❤️ Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange av oss virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. \n\n💚 I et land der ulikheten fortsetter å vokse, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. \n\n💚❤️Her er SVs ti grep for å gjøre noe med dyrtiden.\n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-09-04 08:41:30

Delt innhold:
Photos from Marian Hussein's post