Beta
Søket ga 142 treff.
Senterpartiet
2021-10-22 16:27:02

I kveld er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gjest hos Lindmo! Følg med på NRK1 fra klokka 21.35😊🍀\n\nFoto: Julie Marie Naglestad/NRK

Senterpartiet
2021-10-14 14:09:48

Norges nye regjering!🍀

Senterpartiet
2021-09-21 15:08:47

I går var den nye stortingsgruppa samlet til møte for første gang. Den nye gruppa har hele 28 medlemmer!😃🍀 #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-15 15:07:27

Over hele Norge har fantastiske Senterparti-folk stått på denne valgkampen🍀 Til alle som har stått på stand, kokt kaffe, delt ut brosjyrer, skrevet leserinnlegg, debattert og diskutert: Tusen takk for innsatsen!💚 • #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-14 14:15:54

Vi har gjort det nest beste valget i partiets historie! 13,6 prosent og hele 9 nye stortingsmandater! TUSEN TAKK for tilliten!💚😃🍀 • #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-12 13:07:36

Årets valg handler om hvilket Norge vi vil ha. Senterpartiet vil gi alle muligheten til å leve gode liv, uansett hvor i Norge du bor. Landet trenger en ny regjering som vil stoppe sentraliseringen og satse på hele Norge!🍀 Det er nå det gjelder! Bruk stemmeretten din, hver stemme teller!🗳 Godt valg!

Senterpartiet
2021-09-08 11:19:12

Folk blør ikkje seinare i distrikta. Ambulansen skal nå fram når ulykka først er ute, uansett kvar den skjer i Noreg. Derfor vil vi stilla krav til kor fort ambulansen skal komma, i alle kommunar i landet.🚑 Alle skal vera trygg på at hjelpa er nær når den verkeleg trengs, i heile Noreg!🍀 • #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-07 10:34:50

Matproduksjon er en helt grunnleggende del av beredskapen vår! Senterpartiet vil sikre at jordbruket har samme inntekt som andre yrkesgrupper i løpet av 4-6 år.🍀 • Les mer via link i bio! #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-06 09:57:14

Senterpartiet skal sørge for at det bygges bredbånd til absolutt alle i Norge innen 2025.🍀 Trykk på link i bio for å lese mer. #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-03 11:06:16

Folk ville ikke ha dem, de fungerer dårlig og er dyre i drift. De nye regionene må skrotes, og det må skje raskt! Senterpartiet vil gi Troms og Finnmark, Viken, Innlandet, Vestland, og Vestfold og Telemark mulighet til å oppløse seg, dersom det er et lokalt ønske om dette.🍀 #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-09-01 09:10:22

Nedleggelser av nærskoler rammer barna og lokalsamfunnene våre hardt. Med Senterpartiet i regjering skal staten gjøre det lettere, ikke vanskeligere, å drive skoler i barnas nærmiljø. Alle kommuner skal årlig få en halv million kroner per skole. Blir en skole lagt ned vil beløpet bortfalle. I tillegg vil alle små og mellomstore kommuner få mer penger med vår plan for kommunene.🍀 • • #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-08-30 13:25:32

Senterpartiet vil lovfeste at alle som bor mer enn én time unna fødestedet skal ha tilbud om følgetjeneste med jordmor, slik at flere får dette.🍀 Trykk på link i bio for å lese mer.

Senterpartiet
2021-08-28 18:27:30

I kveld kan du se Trygve Slagsvold Vedum i «En kveld hos Kloppen» på TV 2 klokka 22.00!😃 Foto: Agnete Brun/TV 2

Senterpartiet
2021-08-27 09:54:45

Pendling åpner muligheter for at flere kan bo der de selv ønsker. De som bor et stykke unna jobben skal ikke straffes for det. Avgiftene må ned, og pendlerfradraget må økes!🍀 #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-08-25 13:37:01

Noreg opplever eit stadig aukande press frå EU gjennom EØS-avtalen. Avtalen svekker norsk suverenitet og trugar rettane til norske arbeidstakarar. Senterpartiet vil difor erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtalar med EU for å trygge norske interesser.🍀

Senterpartiet
2021-08-24 10:58:30

Senterpartiet vil sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.🚓🍀 #nærfolk #senterpartiet

Senterpartiet
2021-08-14 10:21:40

🍀Ola Borten Moe🍀 Ola Borten Moe er vår 1.kandidat fra Sør-Trøndelag. Han vil kjempe for prosjektet til Senterpartiet og sikre trygge gode arbeidsplasser, næringsutvikling og et godt offentlig tjenestetilbud i hele landet. 🍀

Senterpartiet
2021-08-13 12:34:39

Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen. Vi har tillit til enkeltmennesket, og at de som har skoa på vet best hvor den trykker. Det må bli færre direktører og flere som faktisk gjør jobben i offentlig sektor!🍀

Senterpartiet
2021-08-12 13:27:33

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀SANDRA BORCH🍀 Sandra Borch er vår 1. kandidat fra Troms, og Sandra sin hjertesak er forsvarspolitikk. Hun kritiserer regjeringens nedprioritering av Forsvaret de siste åtte årene. Vi trenger en ny regjering med et sterkt Senterparti som evner å satse på Forsvaret!🍀

Senterpartiet
2021-08-11 09:50:33

🍀KJERSTI TOPPE🍀 Kjersti Toppe er vår 1. kandidat fra Hordaland og hun brenner for å minske de store sosiale forskjellene innen helse. En hjertesak for Kjersti er at alle kvinner skal være trygge på at de får den beste hjelpen og oppfølgingen de trenger både før, under og etter fødsel, uansett hvor de bor i Norge❤

Laster...
Laster...