Beta
Søket ga 254 treff.
Senterpartiet
2023-11-01 14:55:52

Hør justisminister @emiliemehl i Debatten om ungdomskriminalitet🍀

Senterpartiet
2023-10-27 15:33:35

I motsetning til Høyre mener vi at norske folkevalgte skal styre Norge - ikke byråkrater i Brüssel.🍀🇳🇴\n\nSenterpartiet er garantist mot norsk EU-medlemskap.

Senterpartiet
2023-10-24 15:53:33

To fine dager med landsstyremøte er over. Det har vært gode diskusjoner om blant annet distriktspolitikk, organisasjon og valgkamp. For et lag! 💪😃🍀

Senterpartiet
2023-10-19 10:42:08

Kommunalminister Erling Sande om hvorfor vi har levende distrikter i Norge! 🗣🍀

Senterpartiet
2023-10-18 07:30:05

Distriktspolitikken skal styrkes og fornyes. Målet er at folk skal kunne leve gode liv i hele Norge og at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping. 🍀

Senterpartiet
2023-10-17 07:45:02

Barne- og ungdomsorganisasjonane er viktige for å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. I statsbudsjettet for 2024 føreslår vi å auke grunnstøtta til organisasjonane med 10 millionar kroner. 🤸🤸‍♀️🍀

Senterpartiet
2023-10-16 12:21:51

Gratulerer til Erling Sande som i dag ble utnevnt til ny kommunal- og distriktsminister! 😃🍀

Senterpartiet
2023-10-14 18:01:08

I dag har vi vært to år i regjering. Hør hva @trygvevedum har å si om tiden som har vært og litt om tiden framover. \n\nGod lørdag til dere alle!😊🍀

Senterpartiet
2023-10-13 17:08:29

Vi prioriterer frivilligheita og foreslår dei høgaste løyvingane til momsordningane for frivillig sektor nokon gong!😃\n\nRegjeringa foreslår å auke løyvinga til momskompensasjon til frivillige organisasjonar med 415 millionar kroner. Totalt går over 2,4 milliardar kroner til ordninga som når heile breidda av organisasjonar innanfor kultur, idrett og frivilligheit. 🍀

Senterpartiet
2023-10-13 12:29:06

Norske barn og unge leser stadig mindre. Å kunne lese er viktig for blant annet å kunne tilegne seg kunnskap, delta- og uttrykke seg i samfunnet og utvikle kritisk sans.\n\nStatsbudsjettet setter derfor av 25 millioner for tiltak som skal bedre leselyst og kunnskap hos unge🍀📚👧👦

Senterpartiet
2023-10-13 08:02:04

Mange elever opplever dessverre en hverdag med mobbing - det er ikke greit! \nTrivsel i skolen er viktig og en rett, derfor er vi glade for at det blir satt av midler for å jobbe målrettet mot mobbing i skolen.🍀

Senterpartiet
2023-10-12 18:19:39

I dag kom strømprisutvalget sin rapport. Hør hva energipolitisk talsperson, Gro Anita Mykjåland, har å si om den🍀\n\nEr du enig med oss om at vi bør ha mer nasjonal kontroll over naturressursene våres?

Senterpartiet
2023-10-12 07:30:10

Regjeringa foreslår å løyve 127 millionar kroner til utstyr for meir praktisk opplæring i skulen🍀

Senterpartiet
2023-10-11 12:27:19

100 millioner kroner til å fortsette styrkingen av Heimevernet🍀

Senterpartiet
2023-10-10 08:01:11

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. 💚 Hør oppfordringa fra helsepolitisk talsperson Lisa Marie Ness Klungland. 🍀

Senterpartiet
2023-10-06 15:59:31

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid! 🍀

Senterpartiet
2023-10-05 07:31:01

Hipp hurra for verdens lærerdag! 🥳\n\nVi har mange flinke og kompetente lærere i Norge, og vi trenger flere! Lærere har en stor betydning i samfunnet og i manges liv, da dette er en rolle som utdanner framtidens arbeidsstokk og er en viktig støttespiller for mange i oppveksten. \nBruk gjerne dagen i dag til å sende en hyggelig melding til en lærer som har betydd mye for deg. 🙂

Senterpartiet
2023-10-04 09:44:22

Å sikre befolkningens trygghet er den viktigste jobben for en regjering. Derfor øker vi forsvarsbudsjettet med 15 milliarder kroner i 2024. 🪖🍀\n\n👉 Vi styrker vårt eget forsvar. \n👉 Vi støtter Ukraina i deres forsvarskamp for trygghet i Europa. \n👉 Vi følger opp våre medlemsforpliktelser i NATO.

Senterpartiet
2023-10-02 14:30:05

Et historisk løft for alle familier som har barn i barnehagen! 🍀💚

Senterpartiet
2023-09-12 10:07:38

Tusen takk til alle dere som stod på for partiet i valgkampen, og en spesiell takk til hver og en som stemte Senterpartiet! 💚🍀

Laster...
Laster...