Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa foreslår å løyve 127 millionar kroner til utstyr for meir praktisk opplæring i skulen🍀

Postet:
2023-10-12 07:30:10