Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Norske barn og unge leser stadig mindre. Å kunne lese er viktig for blant annet å kunne tilegne seg kunnskap, delta- og uttrykke seg i samfunnet og utvikle kritisk sans.\n\nStatsbudsjettet setter derfor av 25 millioner for tiltak som skal bedre leselyst og kunnskap hos unge🍀📚👧👦

Postet:
2023-10-13 12:29:06