Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Vi prioriterer frivilligheita og foreslår dei høgaste løyvingane til momsordningane for frivillig sektor nokon gong!😃\n\nRegjeringa foreslår å auke løyvinga til momskompensasjon til frivillige organisasjonar med 415 millionar kroner. Totalt går over 2,4 milliardar kroner til ordninga som når heile breidda av organisasjonar innanfor kultur, idrett og frivilligheit. 🍀

Postet:
2023-10-13 17:08:29