Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Mange elever opplever dessverre en hverdag med mobbing - det er ikke greit! \nTrivsel i skolen er viktig og en rett, derfor er vi glade for at det blir satt av midler for å jobbe målrettet mot mobbing i skolen.🍀

Postet:
2023-10-13 08:02:04