Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Barne- og ungdomsorganisasjonane er viktige for å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. I statsbudsjettet for 2024 føreslår vi å auke grunnstøtta til organisasjonane med 10 millionar kroner. 🤸🤸‍♀️🍀

Postet:
2023-10-17 07:45:02