Beta
Søket ga 1429 treff.
Arild Hermstad
2023-11-28 09:30:35

Politikk bør handle om å bruke knappe ressurser effektivt, enten det er penger, folk eller ressurser. Her skjer det stikk motsatte når Ap, Sp og Sv kjører omkamp og vil reversere sammenslåingen i Kristiansand. Undergraver tilliten til politikerne https://t.co/ik9NyIFx06

Arild Hermstad
2023-11-25 22:41:56

Basert på erfaring, så er det er dessverre god grunn til å frykte at Regjeringen vil skyve rapporten fra Klimautvalget 2050 lynkjapt ned i en skuff. https://t.co/ijJbGFbegT

Arild Hermstad
2023-11-24 18:01:14

Verdenssamfunnet må stille alle som står bak krigsforbrytelser og drap på sivile til ansvar. Derfor tar jeg til orde for at Norge sammen med andre land går inn for sanksjoner mot ledende figurer hos Hamas og Netanyahu-regjeringen. https://t.co/c3f8zs6IuE

Arild Hermstad
2023-11-23 09:05:32

Dette viser hvordan rusbrukere daglig utsettes for unødvendig fare og forfølgelse fra politiet. Ville vært unngått om @Arbeiderpartiet støttet en ekte rusreform. Det trengs en reell endring i norsk ruspolitikk, og det kommer ikke med Ap og Sp-regjeringens kvasireform.

Arild Hermstad
2023-11-22 23:20:28

Her snakker @CICERO_klima om de globale klimagassutslipppene… «Allerede i 2025 må de være kraftig redusert. Nyere forskning viser at de må være i null i 2035.» \nhttps://t.co/lPHg9Kp0YI

Arild Hermstad
2023-11-22 21:30:16

Bindingene mellom @Spesialenhet og politiet er for mange. BT har avdekket at mange av enhetens ansatte er medlem i Politiets fellesforbund. Nå trengs en uavhengig gjennomgang av etaten for å sikre at oppgavene kan ivaretas på en tillitvekkende måte. https://t.co/IjIbVTlH1P

Arild Hermstad
2023-11-22 12:44:57

@Tjaernas Tar gjerne et møte om denne saken, Lars. Jeg ser at det er behov for å oppklare hva som var prosessen bak Stortingsforslaget som vi har fått gjennomslag for, og hva som er blitt vedtatt av EU.

Arild Hermstad
2023-11-22 10:26:23

@Tjaernas Derfor har vi også fremmet dette forslaget, for å unngå at idretten rammes. EUs vedtak om omsetningsforbud kommer fra 2031, og gjelder også for Norge. Her har MDG fått gjennomslag for at regjeringen må ta ansvar, noe de i utgangspunktet ikke ønsket. Det er jeg ekstremt glad for

Arild Hermstad
2023-11-22 09:29:52

@birgitte_nilsen @MEDIABLIKK Vi har fikset enormt mye i Oslo, og satt av penger til at det nye byrådet kan fikse mer. Men dette er en nasjonalt pott, og dessverre har vi ikke hatt samme muligheten nasjonalt

Arild Hermstad
2023-11-22 08:56:59

MDG tidobler potten til tryggere skoleveier i vårt alternative budsjett. Det er alt for mange utrygge skoleveier som hver dag skaper frykt for barn og foreldre. Vi vil at alle barn og unge skal kunne gå eller sykle trygt til skolen.\n\nhttps://t.co/fJIArtwNUv

Arild Hermstad
2023-11-22 07:42:34

Bra at Naturbernforbundet tar tak!

Arild Hermstad
2023-11-21 18:59:04

@FP_Lama @Partiet @adrped13 Nei, dette er jo en oppfølging av EU-vedtaket om omsetningsforbud for gummigranulat fra 2031. Regjeringen kan ikke sno seg unna å ta ansvar for at overgangen blir forsvarlig, herunder forskning og utvikling av gode alternativer

Arild Hermstad
2023-11-21 12:43:04

@StevenViddal Ikke på individplan men i stort så vil vi skjerme kortbanenettet for avgifter, og gjøre det dyrere å fly innenlands der det finnes alternativer og på utenlandsreiser. Fly er fantastisk, men før nullutslippsteknologien er her, må vi som samfunn fly mindre.

Arild Hermstad
2023-11-21 08:58:53

La oss kalle en spade for en spade. Avinor er nær konkurs fordi de i en årrekke har investert alt for mye i nye flyplasser. Tankegangen er basert på en ikke-bærekraftig vekst i flytrafikken. Sektoren må bidra til klimakutt gjennom kutt i unødig flytrafikk https://t.co/BZOfA6iPS7

Arild Hermstad
2023-11-20 18:42:54

Veldig god dag for norsk breddefotball og for miljøet når Frp sikrer flertall for forslaget vårt om å sikre en god statlig plan for utfasing av gummigranulat på norske fotballbaner. Tusen takk og et stort HURRA! https://t.co/Ude94Mri0y

Arild Hermstad
2023-11-17 21:36:07

Utrolig sterkt at familien deler denne historien om Oskar Ourens tragiske død. Det er mange svært farlige rusmidler i omløp, og vi trenger økt innsats for å beskytte og opplyse unge om farene. Tusen takk til Oskars mor som bidrar. ❤️https://t.co/6jBXzRc57j

Arild Hermstad
2023-11-17 14:51:53

Er det egentlig blitt lov å stjele sykler i Norge? Nesten alle sykkeltyverier henlegges av politiet, ofte verdier for titusenvis av kroner. \n\nDet er for dårlig. Vi har nå utfordret justisministeren på hva hun har tenkt å gjøre med det. \n\nhttps://t.co/Q1mn5gTYpS

Arild Hermstad
2023-11-15 21:20:29

Bra at Regjeringen tar innover seg kritikken og sørger for bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i kjøpet av nye tog. Men helt uforståelig at de ignorerte dette fullstendig i første omgang. Uansett, press hjelper! https://t.co/ssRluYDUBX

Arild Hermstad
2023-11-13 19:30:01

Trist å høre om @bmoxnes i dag, en dyktig stortingspolitiker som strever med psykiske helseproblemer. Ønsker rask og god bedring og sender varme tanker herfra. https://t.co/3OKrx1OELJ

Arild Hermstad
2023-11-11 17:22:06

Disse grusomhetene som rammer barn, sivile og syke og skadde mennesker må opphøre. Israels angrep på Gaza bryter alle regler som gjelder i krig, og verden må sette ned foten og si klart fra. De ansvarlige må etterforskes og stilles til ansvar. https://t.co/0Ak9BhlRmC

Laster...
Laster...