Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
@StevenViddal Ikke på individplan men i stort så vil vi skjerme kortbanenettet for avgifter, og gjøre det dyrere å fly innenlands der det finnes alternativer og på utenlandsreiser. Fly er fantastisk, men før nullutslippsteknologien er her, må vi som samfunn fly mindre.

Postet:
2023-11-21 12:43:04