Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Dette viser hvordan rusbrukere daglig utsettes for unødvendig fare og forfølgelse fra politiet. Ville vært unngått om @Arbeiderpartiet støttet en ekte rusreform. Det trengs en reell endring i norsk ruspolitikk, og det kommer ikke med Ap og Sp-regjeringens kvasireform.

Postet:
2023-11-23 09:05:32