Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
@Tjaernas Tar gjerne et møte om denne saken, Lars. Jeg ser at det er behov for å oppklare hva som var prosessen bak Stortingsforslaget som vi har fått gjennomslag for, og hva som er blitt vedtatt av EU.

Postet:
2023-11-22 12:44:57