Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Her snakker @CICERO_klima om de globale klimagassutslipppene… «Allerede i 2025 må de være kraftig redusert. Nyere forskning viser at de må være i null i 2035.» \nhttps://t.co/lPHg9Kp0YI

Postet:
2023-11-22 23:20:28