Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
MDG tidobler potten til tryggere skoleveier i vårt alternative budsjett. Det er alt for mange utrygge skoleveier som hver dag skaper frykt for barn og foreldre. Vi vil at alle barn og unge skal kunne gå eller sykle trygt til skolen.\n\nhttps://t.co/fJIArtwNUv

Postet:
2023-11-22 08:56:59