Beta
Søket ga 604 treff.

Barn og unge er aktive på sosiale medier, blogger og i spill. Bloggere bruker seg selv som reklameplakater og for unge kan det være vanskelig å forstå forskjellen på hva som er reklame og ikke. Regjeringen vil styrke Forbrukertilsynets arbeid med tilsyn og veiledning på digitale medier med 6 millioner kroner. #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2QBIfFN

Vær raus – ikke taus. Gi dem du møter en litt bedre dag. I stedet for å snu ryggen til naboen som aldri hilser og aldri vasker trappa – vær raus – og hils og si hei. I stedet for å riste på hodet over ideen til kollegaen som sjelden sier noe – vær raus – og nikk og si at den er interessant. I stedet for å like den stygge Facebook-kommentaren på bildet til jenta i klassen – vær raus – og gi henne en tommel opp. I stedet for å være misfornøyd med nesa di – vær raus...

I dag må barnevernsansatte sende saksdokumenter i posten og de må forholde seg til tungvinte systemer som stjeler tid. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner i #statsbudsjettet til et digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi de ansatte bedre støtte i arbeidet og mer tid til å følge opp hvert enkelt barn og familie. Les mer: bit.ly/2E5ho3z

For ofte blir vald og overgrep mot barn avdekt altfor seint. Vi må gjere meir for å beskytte barn. Regjeringa prioriterer derfor tidleg innsats og førebygging retta inn mot foreldre og tilsette i mellom anna skule og barnehage #statsbudsjettet Les meir: bit.ly/2E2PJAA

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og friheten til å skape sin egen framtid som alle andre. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen mot barnefattigdom til rekordhøye 292 millioner kroner. Dette skal bidra til at flere barn skal kunne være med på ferie- og fritidsaktiviteter #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrX1gF

Gratulerer Nadia Murad og Denis Mukwege med Nobels fredspris! Begge prisvinnerne har satt seksualisert vold og kvinners lidelser i konflikt høyt på den internasjonale dagsorden. Dr. Mukweges arbeid på Panzi-sykehuset i Kongo har gått langt utover medisinsk oppfølging av ofre for seksualisert vold, og bidratt til å styrke kvinners rettigheter. Nadia Murad har blitt en av de fremste talspersonene for jesidi-kvinnenes sak, etter måneder i ISIL-fangenskap.

Bufdir

"Barnevernsreformen vil flytte ansvaret for barnevernstjenesten nærmere de det gjelder, nemlig barna og familiene, og så vil det bidra til at barnevernet kan samarbeide enda bedre med andre tjenester i kommunene", sa statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) på vår konferanse om barnevernsreformen i dag.

Det er #ikkegreit å dele andres nakenbilder. Det kan dessuten straffes med bøter og fengsel. Sjekk ut kampanjen til ung.no/ikkegreit og les deg opp på hva som er greit og #ikkegreit når det gjelder nakenbilder.

Nå heter det ikke lenger helsesøster, men helsesykepleier. Den nye tittelen skal forhåpentligvis få flere menn til å velge denne retningen og flere gutter til å oppsøke helsestasjonen. bit.ly/2xb0TfU Norsk Sykepleierforbund Helsestasjon for gutter

Gratulerer med den internasjonale tegnspråkdagen!

Vi er einig med Ungdom og Fritid i at alle barn og ungdom fortener å bli sett og få delta i kunst og kulturliv. #Fritidserklæringa seier at alle barn og unge skal kunne delta på minst éin fritidsaktivtet saman med andre.

Nå heter det helsesykepleier i stedet for helsesøster. Den nye kjønnsnøytrale tittelen skal bidra til å rekruttere flere menn inn i yrket, og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp.

Så lenge barn utsettes for vold kan vi ikke hvile. Hvordan kan vi bedre forebygge og avdekke volden, behandle og følge opp de som er utsatt, og straffe de som utøver vold? Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har samlet etater og andre som jobber med familienære tjenester for å få innspill til dette viktige arbeidet.

Visste du at forbrukervernet ditt har blitt styrket gjennom EØS-samarbeidet?

Vil du bli ein del av denne blide gjengen? Vi har to ledige stillingar i kommunikasjonseininga i BLD med søknadsfrist 18. september! Her får du jobbe med mykje forskjellig som taleskriving, foto, video, publisering på nett og i sosiale media og medierådgiving på saker som handlar om barns oppvekst, familieliv, likestilling og forbrukarsaker. bit.ly/2PFhjEL

Tips til helga: Sjekk ut podkasten Pappahverdag, der dei tre unge fedrene Olav, Håkon og Vegard tek oss gjennom store og små utfordringar i kvardagen med små barn. Foreldrehverdag - tips til deg som har barn

Kvifor tek vi så kjønnsdelte yrkes- og utdanningsval i Noreg i dag? Det er eitt av fleire viktige tema denne gjengen i #UngIDag-utvalet skal finne ut av det neste året. Kva likestillingsutfordringar står barn og unge overfor i dag, meiner du?

– Å snakke positivt om læreren er en fantastisk mulighet som foreldrene har. Det stimulerer barna til læring og trivsel i skolen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Forskere hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skriver om barneperspektivet i barnevernet, i dagens kronikk i Dagbladet Meninger.

Vil du jobbe hos oss? Vi har nå tre ledige lederstillinger samt et jurist-vikariat, innen områdene familiepolitikk, barnevern og barne- og ungdomspolitikk. Søknadsfristen er i slutten av august. Ta en titt – kanskje passer en av stillingene nettopp for deg? Les mer her: bit.ly/2KZpnh6

Laster...
Laster...