Beta
Søket ga 590 treff.

Vil du bli ein del av denne blide gjengen? Vi har to ledige stillingar i kommunikasjonseininga i BLD med søknadsfrist 18. september! Her får du jobbe med mykje forskjellig som taleskriving, foto, video, publisering på nett og i sosiale media og medierådgiving på saker som handlar om barns oppvekst, familieliv, likestilling og forbrukarsaker. bit.ly/2PFhjEL

Tips til helga: Sjekk ut podkasten Pappahverdag, der dei tre unge fedrene Olav, Håkon og Vegard tek oss gjennom store og små utfordringar i kvardagen med små barn. Foreldrehverdag - tips til deg som har barn

Kvifor tek vi så kjønnsdelte yrkes- og utdanningsval i Noreg i dag? Det er eitt av fleire viktige tema denne gjengen i #UngIDag-utvalet skal finne ut av det neste året. Kva likestillingsutfordringar står barn og unge overfor i dag, meiner du?

– Å snakke positivt om læreren er en fantastisk mulighet som foreldrene har. Det stimulerer barna til læring og trivsel i skolen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Forskere hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skriver om barneperspektivet i barnevernet, i dagens kronikk i Dagbladet Meninger.

Vil du jobbe hos oss? Vi har nå tre ledige lederstillinger samt et jurist-vikariat, innen områdene familiepolitikk, barnevern og barne- og ungdomspolitikk. Søknadsfristen er i slutten av august. Ta en titt – kanskje passer en av stillingene nettopp for deg? Les mer her: bit.ly/2KZpnh6

Hvordan opplever mødre og fedre at de bidrar som foreldre? En ny undersøkelse Bufdir står bak, viser at mødre i større grad enn fedre mener at det er mest de selv som ivaretar barnet. Mens flere fedre enn mødre mener at begge foreldre bidrar like mye.

Frå 1. august vert det innført fleksibel kontantstøtte. Foreldre som vel å ikkje ha barnet sitt i barnehage, får 100 prosent kontantstøtte. Foreldre kan også velje at barnet går deltid i barnehagen. Dei kan då motta 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter kor mange timar opphald i barnehagen som er avtalt.

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

24 menn i reservedrakter? Neida, dette er lagbilde av helsefagarbeidere i Trondheim kommune. Menn i helse er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. I 2017 var det spredt til om lag 65 kommuner og 410 menn hadde fått tilbud om stilling som helserekrutt.

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

Regjeringen vil gi lhbtiq-personer et sterkere vern mot diskriminering og hatkriminalitet. Nå sendes en utredning på høring, der det foreslås å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Les mer: bit.ly/2KydYJJ

Takk for ei fantastisk #Pride-veke! Neste år skal Noreg arrangere IDAHOT for å vise verda at vi vil løfte LHBTIQ-personar sine rettar og mulegheiter til å leve frie liv og elske dei ein vil.

Regjeringen sender på høring en utredning der de foreslår å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Dette blir et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe hatkriminalitet mot lhbtiq-personer!

Skal vi jobbe for bedre levekår og rettigheter, trenger vi også mer kunnskap. Derfor går regjeringen i gang med en ny landsomfattende levekårsundersøkelse for lhbtiq-personer. Denne skal gi oss oppdatert kunnskap om levekår og livssituasjon for skeive i Norge.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til rundebordskonferanse om kjønnsbalanse i toppleiinga i næringslivet. Målet er å skape samarbeid, dialog og utveksling av gode erfaringar for å få fleire kvinnelege toppleiarar. Styreleiarar og toppleiarar frå privat sektor og frå organisasjonar er invitert til rundebordskonferansen. Deltakarane skal gi innspel til konkrete tiltak for å rekruttere flere kvinnelige toppledere. Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Berre to av ti toppleiarar i Noreg er kvinner. DNB er blant dei som prøver å snu trenden. Her kan du sjå Rune Bjerkes tre råd til andre. I morgon inviterer likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til rundebordsmøte med næringslivet om korleis vi kan få fleire kvinnelege leiarar i næringslivet. Du kan følgje møtet direkte på regjeringa.no eller her på Facebook. Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Holdningene overfor lhbtiq-personer har blitt noe bedre over tid. Men ennå grøsser 10 prosent av befolkningen ved tanken på homofile menn. Og 20 prosent av menn er negative til at homofile menn holder hender i offentligheten. Dette er utdaterte holdninger i 2018. Les mer her: bit.ly/2K8Ni23

Tenk deg at du flytter hjemmefra som 18-åring, og ikke har en mor eller far, eller andre voksenpersoner du kan ringe. Du er alene - om store og små beslutninger, om opp- og nedturer, om praktiske oppgaver. For mange unge i barnevernet er det sånn - når de blir 18 år står de på egne ben. I Stavanger kommune har de tiltaket Ungbo, som følger opp ungdommene også etter at de blir 18 år. Det gjør overgangen til voksenlivet enklere. https://www.nrk.no/rogaland/vil-halda-lenger-pa-barnevernsbarn-1.14091207

Laster...
Laster...