Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag må barnevernsansatte sende saksdokumenter i posten og de må forholde seg til tungvinte systemer som stjeler tid. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner i #statsbudsjettet til et digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi de ansatte bedre støtte i arbeidet og mer tid til å følge opp hvert enkelt barn og familie. Les mer: bit.ly/2E5ho3z

Emneknagger:

Postet:
2018-10-09 15:00:01

Delt innhold:
Bilete på tidslina