Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og friheten til å skape sin egen framtid som alle andre. Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen mot barnefattigdom til rekordhøye 292 millioner kroner. Dette skal bidra til at flere barn skal kunne være med på ferie- og fritidsaktiviteter #statsbudsjettet Les mer: bit.ly/2NrX1gF

Emneknagger:

Postet:
2018-10-08 10:51:01

Delt innhold:
Tilskudd mot barnefattigdom