Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Kvifor tek vi så kjønnsdelte yrkes- og utdanningsval i Noreg i dag? Det er eitt av fleire viktige tema denne gjengen i #UngIDag-utvalet skal finne ut av det neste året. Kva likestillingsutfordringar står barn og unge overfor i dag, meiner du?

Emneknagger:

Postet:
2018-08-28 10:59:01

Delt innhold:
#UngIDag tek fatt i likestillingsutfordringane blant barn og unge
– Eg har store forventningar til #UngIDag-utvalet og det dei skal levere. Innspela frå #UngIdag blir avgjerande for å finne tiltak mot dei ulike likestillingsutfordringane dagens unge møter, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.