Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:

Postet:
2018-09-27 23:04:18

Delt innhold:
Bufdir
"Barnevernsreformen vil flytte ansvaret for barnevernstjenesten nærmere de det gjelder, nemlig barna og familiene, og så vil det bidra til at barnevernet kan samarbeide enda bedre med andre tjenester i kommunene", sa statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) på vår konferanse om barnevernsreformen i dag.