Beta
Søket ga 360 treff.
Kulturdepartementet
2023-07-12 09:35:09

– Med Iversen får @KulturtankenDKS en direktør med lang erfaring fra drift og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og bred kunnskap om fagfeltet kunst og kultur for, og av og med, barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/KcQ9ilCipj

Kulturdepartementet
2023-06-16 09:06:19

Kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen i dag om konverteringsterapi. https://t.co/tBGkOvbxXl

Kulturdepartementet
2023-06-02 14:42:07

- Når vi vet hvor ødeleggende spillavhengighet kan være, er jeg glad for at lagmannsretten har gitt staten medhold på alle punkter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. https://t.co/qEvLgcuHFz

Kulturdepartementet
2023-06-01 12:32:13

Norge, Liechtenstein og Island støtter EU-kommisjonens forslag til mediefrihetsforordningen «European Media Freedom Act». De understreker også behovet for økt beskyttelse av redaktørstyrt medieinnhold på de store teknologiplattformene 📱✍️\n\nhttps://t.co/3BRL734lHV

Kulturdepartementet
2023-05-05 12:08:45

- Vi ønsker eit mangfaldig og inkluderande kulturliv der folk bur. Vi må sikre oss mot at fellesskapa i kulturlivet raknar fordi kostnadsnivået er for høgt, seier @Trettebergstuen https://t.co/sARYRHcm4B

Kulturdepartementet
2023-04-27 13:03:33

– Kulturfrivilligheita har aldri blitt løfta fram som eiget politikkområde slik til dømes idretten har. Eg er stolt av at vi no legg fram historias fyrste strategi for å styrke kulturfrivilligheita, seier @Trettebergstuen🎺🎨🥁🧶🎭\n\nhttps://t.co/5K1xkRfCyy

Kulturdepartementet
2023-04-18 14:15:22

- Speleproblem rammar ikkje berre den som speler, men det kan også ha store negative konsekvensar for familie og vennar. Det er eit samfunnsproblem som regjeringa tek på djupaste alvor. Derfor trappar vi opp arbeidet seier @Trettebergstuen https://t.co/Uig98l4LL3

Kulturdepartementet
2023-04-17 15:45:42

Barn og unge les mindre enn før. Regjeringa er no i gang med ein strategi for å få fleire til å lese meir, og treng innspel til arbeidet! 📚✨\n\nhttps://t.co/k7cwlVwF8Y

Kulturdepartementet
2023-03-31 15:26:45

En ny rapport som har kartlagt Den kulturelle skolesekken (DKS) og evaluert Kulturtanken konkluderer med at Kulturtanken har høy måloppnåelse og er en nødvendig del av en velfungerende DKS-ordning. https://t.co/xSaDAEeqTd

Kulturdepartementet
2023-03-31 14:57:06

I dag la regjeringen frem forslag til ny boklov. – Bokloven sikrer lik tilgang til bøker i hele landet. God tilgang på litteratur er for viktig til at vi kan overlate det til markedet alene, sier kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen.\nhttps://t.co/QqAT05Cxx5

Kulturdepartementet
2023-03-31 12:07:16

– Nå styrker vi kulturloven så den blir et mer praktisk verktøy for kulturpolitikken i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, sier kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 30. juni 2023.\nhttps://t.co/CE1HbgQg1K\n📸Unsplash https://t.co/sBYKyEK3xc

Kulturdepartementet
2023-03-24 09:27:10

Barne- og ungdomsfrivilligheten er fremdeles rammet av koronapandemien. – Vi samarbeider med frivilligheten om å finne varige løsninger og legge en stegvis plan for å få deltagelsen opp og prisene og utstyrspresset ned, sier Trettebergstuen https://t.co/sSdyHbI2tC

Kulturdepartementet
2023-03-15 10:57:41

Mange personer med utviklingshemming blir utestengt fra den politiske debatten. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Lettlest versjon av stortingsmeldingen om menneskerettigheter for utviklingshemming ble lansert i dag: https://t.co/Hiqu7tPhOH https://t.co/dYvrKaYpAz

Kulturdepartementet
2023-03-09 15:24:24

Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen holdt i går Norges hovedinnlegg under FNs 67. kvinnekommisjon i New York #csw67 https://t.co/lDujdmuFeT

Kulturdepartementet
2023-03-08 17:58:15

God 8. mars! https://t.co/HX5VeuX4MM

Kulturdepartementet
2023-03-06 14:50:59

I dag går startskuddet for FNs årlige kvinnekommisjon i New York! Årets tema er teknologi og likestilling, og @trettebergstuen skal blant annet lede et nordisk panel om netthets og kjønn @UN_CSW @nordenen https://t.co/h2xSgQlEuR @UN_Women @unwomennordic

Kulturdepartementet
2023-03-02 17:43:24

NFI med 11 millioner til norske spill https://t.co/kKmWjFBRvr - Vi har trappet opp satsingen på dataspill fordi det er en bransje med stort potensial, og fordi vi vet hvor viktig dataspill er for folk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturdepartementet
2023-02-17 11:11:11

I dag ble den nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold lansert. Planen inneholder 49 tiltak for å sikre rettigheter, bedre livskvalitet og øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold https://t.co/Fdnol9JdgM

Kulturdepartementet
2023-02-17 10:18:19

– Det bør være en selvfølge at alle skal få være den de er og elske den de vil. For å komme dit trengs det konkret politisk handling, og det skal vi bidra med, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. https://t.co/Fdnol9JdgM \nFoto: Gettyimages

Kulturdepartementet
2022-12-20 12:14:34

I dag fordelte regjeringen 25 millioner kroner til arbeidet mot spilleproblemer. Pengene går til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer https://t.co/EqcxXeXv2k

Laster...
Laster...