Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
- Vi ønsker eit mangfaldig og inkluderande kulturliv der folk bur. Vi må sikre oss mot at fellesskapa i kulturlivet raknar fordi kostnadsnivået er for høgt, seier @Trettebergstuen https://t.co/sARYRHcm4B

Postet:
2023-05-05 12:08:45