Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
– Kulturfrivilligheita har aldri blitt løfta fram som eiget politikkområde slik til dømes idretten har. Eg er stolt av at vi no legg fram historias fyrste strategi for å styrke kulturfrivilligheita, seier @Trettebergstuen🎺🎨🥁🧶🎭\n\nhttps://t.co/5K1xkRfCyy

Postet:
2023-04-27 13:03:33