Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
I dag la regjeringen frem forslag til ny boklov. – Bokloven sikrer lik tilgang til bøker i hele landet. God tilgang på litteratur er for viktig til at vi kan overlate det til markedet alene, sier kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen.\nhttps://t.co/QqAT05Cxx5

Postet:
2023-03-31 14:57:06

Delt innhold:
Styrker mangfold, bredde og kvalitet i litteraturen
Regjeringen la i dag frem forslag til ny boklov for Stortinget. – Bokloven sikrer lik tilgang til bøker i hele landet. God tilgang på litteratur er for viktig til at vi kan overlate det til markedet alene, sier kultur- og likestillingsminister Anette T...