Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Mange personer med utviklingshemming blir utestengt fra den politiske debatten. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Lettlest versjon av stortingsmeldingen om menneskerettigheter for utviklingshemming ble lansert i dag: https://t.co/Hiqu7tPhOH https://t.co/dYvrKaYpAz

Postet:
2023-03-15 10:57:41

Delt innhold:
Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.