Beta
Søket ga 355 treff.

I går ble prisen for Norges mest attraktive by 2021 overrakt til ordførerne for Porsgrunn kommune og Skien kommune. Vi gratulerer vinnerne! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kien-og-porsgrunn-er-norges-mest-attraktive-byer/id2868610/ Foto: KMD/Skien kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til innspillsmøter om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms 8. og 9. september Nordland Sted: Mosjøen kulturhus, Sjøsiden senter, Smågan 2 Tid: 8. september kl. 18.00-20.00, Troms Sted: Istindportalen, Kapellvegen 2, Bardufoss Tid: 9. september kl. 18.00-20.00 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunal-og-moderniseringsdepartementet-inviterer-til-innspillsmoter-om-ny-forvaltningsordning-for-nordland-og-troms/id2869576/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) sitt framsidebilete

Tre bærekraftige byggverk er nå klare for finalen til Statens pris for byggkvalitet. 🏫🏨🏠🏢🏡 Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen 30. september. Du kan melde deg på nå: https://bit.ly/2SFU1pB

Vil du jobbe med trygging og beredskap innan viktige samfunnsområde? Vi søker rådgiver/seniorrådgivar i Administrasjonsavdelingen, Seksjon for trygging og samordning. Søknadsfrist 13. september. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/210626/raadgiver-seniorraadgiver-i-administrasjonsavdelingen-seksjon-for-sikkerhet-og-samordning Foto: Philipp Katzenberger

Over halvparten av norske lokalpolitikere har mottatt trusler og hatytringer, mens fem prosent har opplevd at noen har truet med å skade dem eller deres nærmeste. Det viser ferske tall fra Senter for ekstremismeforskning. Det er helt uakseptabelt, og en enorm påkjenning for de som blir rammet. Det kan også føre til at færre søker seg til politikken, og at enkelte stemmer forsvinner. I dag lanserte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup en ny veileder, som skal hjelpe politikerne å forebygge og håndtere slike hendelser. Les mer på https://www.hatogtrusler.no/

Er du interessert i å jobbe i eit kunnskapsrikt og hyggjeleg miljø med andre dedikerte juristar? Vi søker nå to juristar til bustads- og bygnadsavdelinga. https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/210418/to-juristar-til-bustads-og-bygnadsavdelinga-foerstekonsulent-raadgivar-og-seniorraadgivar

Smart bruk av stadsdata bidrar til at fritidsfiskarar finn gode fiskeplassar, ulovleg aktivitet til sjøs blir avdekt, og kommunane kjem raskare i gang med klimatilpasningen. No blir to gründerbedrifter og ein statleg etat heidra med diplom frå Nikolai Astrup og Nasjonalt geodataråd. Gratulerer til NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, fiskher og Vake! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hedrer-smart-bruk-av-stedsdata/id2869156/

Tilda er en ny datadelingstjeneste som kobler sammen 80 tilsynsmyndigheter digitalt, og vil forenkle og effektivisere tilsynsvirksomheten i Norge. https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tilsynsmyndighetene-koordineres-ved-hjelp-av-datadeling/2468 Følg lanseringen fra kl 11.15 her: https://vimeo.com/event/1217374/2c228944d6

Vil du jobbe i ei spennande leiarstilling i eit departement med brei oppgåveportefølje og mange viktige fagområde? Vi søker nå avdelingsdirektør i seksjon for sikkerheit og samordning, Administrasjonsavdelinga. https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/210568/avdelingsdirektoer-i-seksjon-for-sikkerheit-og-samordning-administrasjonsavdelinga

Skien og Porsgrunn er Norges mest attraktive byer! - Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene, sier Nikolai Astrup. I sin begrunnelse skriver juryen, ledet av Alexandria Algard, at de tradisjonsrike industribyene har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen. Vi gratulerer Skien kommune, ved ordfører Hedda Foss Five, og Porsgrunn kommune, ved ordfører Robin Martin Kåss, med prisen! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kien-og-porsgrunn-er-norges-mest-attraktive-byer/id2868610/

Vil du jobbe for berekraftige, effektive og omstillingsdyktige kommunar? Vi søker Rådgivar/seniorrådgivar i samordningsseksjonen i kommunalavdelinga. Søknadsfrist 6. september. https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/210147/raadgivar-seniorraadgivar-i-samordningsseksjonen-kommunalavdelinga

I år er det 10 år siden 77 mennesker ble drept i 22. juli-terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Det vil strømmes direkte fra markeringen i regjeringskvartalet. https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/nyheter-om-22.-juli/program-for-nasjonale-minnemarkeringer-22.juli-2021/id2848226/

I år er det 10 år siden 77 mennesker ble drept i 22. juli-terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. Det vil strømmes direkte fra markeringen i regjeringskvartalet. https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-juli/nyheter-om-22.-juli/program-for-nasjonale-minnemarkeringer-22.juli-2021/id2848226/

I dag legger kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fram Norges rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med #bærekraftsmålene. Følg fremleggelsen klokka 18.00 på FNs nett-tv: https://media.un.org/en/webtv/schedule/2021-07-14

Bli med på webinar i dag om Norges hvordan rapporten Voluntary National Review til FN kan bidra til å nå våre bærekraftsmål: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7524&menu=2993

Samiske veivisere har også i år gjort en viktig jobb! 🤩🥳 Ordningen ble etablert av statsminister Erna Solberg i 2004. Det siste året er det Vibeke, Elle, Mirja og Lemet som har holdt foredrag og sprer kunnskap om samisk kultur. https://samiskeveivisere.no/

Mandag la Erna Solberg, Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup fram tre strategier for framtidens distriktspolitikk i vakre i Bø i Midt-Telemark kommune 🍏🍎. Her møtte de også Morten Febakke som tok med seg statsministeren på en liten rånetur 🚗🚕🚙. Les mer om strategiene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-attraktive-smabyer-og-sterke-distrikter/id2862391/

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein presenterer Noreg sin rapport Voluntary National Review og legg fram ei stortingsmelding om berekraftmåla onsdag 23. juni.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein presenterer Noreg sin rapport Voluntary National Review og legg fram ei stortingsmelding om berekraftmåla onsdag 23. juni.

Laster...
Laster...