Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I går ble prisen for Norges mest attraktive by 2021 overrakt til ordførerne for Porsgrunn kommune og Skien kommune. Vi gratulerer vinnerne! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kien-og-porsgrunn-er-norges-mest-attraktive-byer/id2868610/ Foto: KMD/Skien kommune

Postet:
2021-09-09 13:42:29

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)