Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Skien og Porsgrunn er Norges mest attraktive byer! - Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene, sier Nikolai Astrup. I sin begrunnelse skriver juryen, ledet av Alexandria Algard, at de tradisjonsrike industribyene har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen. Vi gratulerer Skien kommune, ved ordfører Hedda Foss Five, og Porsgrunn kommune, ved ordfører Robin Martin Kåss, med prisen! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kien-og-porsgrunn-er-norges-mest-attraktive-byer/id2868610/

Postet:
2021-08-25 11:52:39

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)