Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Mandag la Erna Solberg, Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup fram tre strategier for framtidens distriktspolitikk i vakre i Bø i Midt-Telemark kommune 🍏🍎. Her møtte de også Morten Febakke som tok med seg statsministeren på en liten rånetur 🚗🚕🚙. Les mer om strategiene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-attraktive-smabyer-og-sterke-distrikter/id2862391/

Postet:
2021-06-23 14:50:22

Delt innhold:
Råning og distriktsstrategier i Bø