Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Vil du jobbe i ei spennande leiarstilling i eit departement med brei oppgåveportefølje og mange viktige fagområde? Vi søker nå avdelingsdirektør i seksjon for sikkerheit og samordning, Administrasjonsavdelinga. https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/210568/avdelingsdirektoer-i-seksjon-for-sikkerheit-og-samordning-administrasjonsavdelinga

Postet:
2021-08-26 12:37:55

Delt innhold:
Vil du jobbe i ei spennande leiarstilling i eit departement med brei oppgåveportefølje og mange viktige fagområde? Vi søker nå avdelingsdirektør i seksjon for sikkerheit og samordning, Administrasjonsavdelinga. https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/210568/avdelingsdirektoer-i-seksjon-for-sikkerheit-og-samordning-administrasjonsavdelinga