Person / Aktør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Smart bruk av stadsdata bidrar til at fritidsfiskarar finn gode fiskeplassar, ulovleg aktivitet til sjøs blir avdekt, og kommunane kjem raskare i gang med klimatilpasningen. No blir to gründerbedrifter og ein statleg etat heidra med diplom frå Nikolai Astrup og Nasjonalt geodataråd. Gratulerer til NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, fiskher og Vake! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hedrer-smart-bruk-av-stedsdata/id2869156/

Postet:
2021-08-27 13:03:04