Beta
Søket ga 32 treff.
Rødt
2022-12-28 08:11:28

De store kommersielle barnehage-baronene presser ut både offentlige og ideelle barnehager, og sluser milliarder av kroner vekk fra fellesskapet og ned i lomma på eierne. Det vil Rødt få en slutt på. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over barnehagene. Enig?\n\n#tatilbakekontrollen #profittfrivelferd

Rødt
2022-11-14 08:10:05

På tide å ta tilbake kontrollen fra velferdsprofitørene. Enig?\n\n#profittfrivelferd #barnehage #tatilbakekontrollen

Rødt
2022-07-20 10:02:21

Barn i barnehagen, tenåringer i barnevernet og bestemødre i eldreomsorgen er alle sammen sårbare brukere av viktige velferdstjenester. Omsorgen for disse er for viktig til å overlate til private med et kommersielt profittmotiv. Rødt mener penger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke ende opp i velferdsprofitørenes lommer.\n\n#profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer

Rødt
2022-06-07 19:03:41

De kommersielle barnehagene fikk offentlig støtte for å bygge barnehager. Så tjente de milliarder på å selge bygningene til utenlandske eiere. Nå er det på tide å kreve profittfrie barnehager.\n\nStortinget 31.05.22.\n\n#profittfrivelferd #barnehage #barnehageloven

Rødt
2022-04-22 15:01:05

Rødt er enig i at det trengs en ny barnehagelov. Men vi ønsker at det nye lovverket fjerner muligheten for å hente ut skattepenger bevilget til barnehage som privat profitt. Hege Bae Nyholt forklarer mer i dagens 💬 Kort oppsummert.\n\n#kortoppsummert #barnehage #barnehagepolitikk #barnehageloven #profittfrivelferd

Rødt
2022-03-26 19:01:37

🔥 Ingen skal kunne tjene seg rike på mennesker på flukt! Få med deg stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund sitt innlegg fra Debatten torsdag.\n\nNRK Debatten 24.03.22.\n\n#profittfrivelferd

Rødt
2022-03-19 19:04:19

Ingen bør kunne tjene seg rike på at andre må flykte fra krig. Få med deg dette klippet med stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund @tobiasdlund fra Politisk kvarter.\n\n#profittfrivelferd #politiskkvarter

Rødt
2022-03-07 08:12:01

Høyresida har invitert til et bredt forlik om barnehagepolitikk. Hva betyr det – og er det egentlig så lurt? Leder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt forklarer mer i dagens 💬 Kort oppsummert.\n\n#kortoppsummert #barnehagepolitikk #profittfrivelferd

Rødt
2022-02-11 20:16:40

Bjørnar Moxnes la ingenting imellom da han diskuterte profittfrie barnehager i Stortinget denne uka. Anbefales!\n\n#profittfrivelferd

Rødt
2021-12-16 08:04:32

Gi en 👍 hvis du er enig med Hege! #profittfrivelferd #barnehage #fordifellesskapfungerer

Rødt
2021-11-22 20:57:57

Hvorfor varsler mange barnehager at de stenger tre timer før ordinær tid førstkommende onsdag? Hva har de ansattes pensjon med saken å gjøre? Og hvorfor bør foreldre likevel hente barna sine til vanlig tid? Les mer på rødt.no/bhg21 #profittfrivelferd

Rødt
2021-11-10 08:06:56

Å hevde at kommersielle barnehager koster staten mindre enn offentlige blir å blande epler (private driftskostnader) og pærer (offentlige tilskudd). #profittfrivelferd

Rødt
2021-11-07 18:55:42

De private barnehagene med lavest bemanning har hatt de desidert høyeste overskuddene. Lav bemanning gir slitne ansatte og mindre oppmerksomhet til barna. Er det slik vi vil ha det? #profittfrivelferd

Rødt
2021-11-06 09:06:43

Høyresida hevder at foreldre er mer fornøyd med kommersielle barnehager enn de offentlige. Men disse undersøkelsene har så store metodiske svakheter at de i virkeligheten sier lite om hva «brukerne» egentlig mener. #profittfrivelferd

Rødt
2021-11-04 10:02:49

«Velferdsmiks» og «mangfold» er ord høyresida bruker om at stadig flere velferdstjenester drives av private med profittmotiv. Sannheten er at de kommersielle aktørene skviser ut de ideelle og truer mangfoldet i velferden. #profittfrivelferd

Rødt
2021-11-02 08:02:52

Det er ikke sant at kommersialisering av barnevern, eldreomsorg og barnehager er noe som har kommet fordi folk flest vil ha det. Tvert i mot! En undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet i juli 2019, viser at over halvparten enige i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester. #profittfrivelferd

Rødt
2021-10-09 19:00:38

Ole Erik Almlid i NHO advarer Støre og Vedum mot å svekke den private delen av helse- og omsorgstjenesten. Rødts Seher Aydar kjøper ikke argumentene. Hvem er du mest enig med? #profittfrivelferd

Rødt
2021-09-09 19:22:59

Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene. Enig? #profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer

Rødt
2021-08-29 17:01:44

Sårbare barn er ikke investeringsobjekter eller noe man skal kunne tjene seg rik på. Enig? #profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer #valg2021 #valgkamp2021

Rødt
2021-08-27 08:00:07

Omsorgen for våre eldre er for viktig til å overlates til kommersielle konsern. Derfor sier Rødt ja til profittfri eldreomsorg. #eldreomsorg #profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...