Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
De private barnehagene med lavest bemanning har hatt de desidert høyeste overskuddene. Lav bemanning gir slitne ansatte og mindre oppmerksomhet til barna. Er det slik vi vil ha det? #profittfrivelferd

Emneknagger:

Postet:
2021-11-07 18:55:42