Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Barn i barnehagen, tenåringer i barnevernet og bestemødre i eldreomsorgen er alle sammen sårbare brukere av viktige velferdstjenester. Omsorgen for disse er for viktig til å overlate til private med et kommersielt profittmotiv. Rødt mener penger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke ende opp i velferdsprofitørenes lommer.\n\n#profittfrivelferd #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2022-07-20 10:02:21