Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Høyresida hevder at foreldre er mer fornøyd med kommersielle barnehager enn de offentlige. Men disse undersøkelsene har så store metodiske svakheter at de i virkeligheten sier lite om hva «brukerne» egentlig mener. #profittfrivelferd

Emneknagger:

Postet:
2021-11-06 09:06:43