Beta
Søket ga 133 treff
Une Bastholm
2019-06-25 22:04:54

9. september er det lokalvalg. La det bli et opprør mot en klimapolitikk som ikke virker. Mot å ødelegge den naturen som våre barn skal finne kjærlighet til seg selv i. Mot egoisme. La det bli et opprør FOR rettferdighet på tvers av generasjoner og grenser. FOR mennesker og miljø 🐝💚🥳

Une Bastholm
2019-06-25 16:14:47

Annerledes må bli normalen. Mangfold skal elskes fram! Og mangfold må få makt! Jeg håper vi får flere åpne brev framover fra rullestolbrukere og andre som opplever diskriminering og firkantede holdninger. Takk til Elen Øyen som deler, og oppfordrer oss til å spørre før en hjelper: "Jeg har sagt det før, men gjentar det gjerne så lenge det er nødvendig: Spør først, lytt på svaret, hjelp etterpå på vedkommendes premisser." Hva mener du? Må en være takknemlig for hjelp en ikke ønsker, selv om hjelpa er velment? 🤔 #villebarehjelpe

Une Bastholm
2019-06-24 10:29:01

Vi går til valg for mennesker og miljø. Stem grønt 9. september <3

Une Bastholm
2019-06-23 11:00:01

Fuglene trenger beskyttelse mot hogstmaskinene! Om våren er skogen full av egg og fulgeunger som er sjanseløse hvis reiret ødelegges. I Norge har vi sterke tradisjoner for å vise hensyn til dyr med unger. Dette bør også gjelde for fuglene våre! Enig?

Une Bastholm
2019-06-22 19:42:18

For en fantastisk Pride-parade 💚 Jeg er så glad for at så mange samlet seg for å feire mangfold, kjærlighet og retten til å være seg selv. I år er Pride ekstra spesielt, fordi det er 50 år siden bevegelsen startet med Stonewall-opprøret i New York. Siden den gang har verden tatt store steg i riktig retning, mot mer fellesskap og solidaritet. Samfunnet vårt skal ha plass til alle - det skal vi i Miljøpartiet De Grønne fortsette å kjempe for! HAPPY PRIDE 🌈

Une Bastholm
2019-06-21 11:42:08

Heia Grønn Ungdom som roper varsko! 📣 Den naturen vi er glad i er i ferd med å forsvinne. Vi må tørre å ta debatten om hyttebygging i nye urørte områder. MDG sier ja til hytte- og friluftsliv, men vi må begynne å dele mer på hyttene, istedet for å bygge større og større hytter. Er du enig?🌲🏡

Une Bastholm
2019-06-20 16:22:52

Dette er til å få hakeslepp av! Det burde være en selvfølge for Stortinget å flagge under Pride. Enig? 🏳️‍🌈

Une Bastholm
2019-06-20 12:17:59

Vold mot dyr er ikke bare isolerte enkelthendelser. Det skjer også fordi dyra har lav status og kjøttet skal være billigst mulig. Hvis du var blant dem som orket å se NRK-dokumentaren med skjulte opptak fra norske grisehus, så ble du garantert kvalm: Kastrering uten bedøvelse. Uforsvarlig avliving. Gjentakende vold, med slag og spark som om grisen var en død ting. Det er riktig å dømme volden og lovbruddene, og de ansvarlige må straffes. Derfor vil De Grønne styrke både dyretilsynet og dyrepolitiet. Men Norge må også en gang for alle innse at jakten på billigst mulig mat har en...

Une Bastholm
2019-06-19 12:06:49

Tydelig advarsel til Erna fra 35 bekymrede lokalpolitikere. Byene angripes av folk i regjeringspartiene som vil ha mer biltrafikk, svevestøv og eksos. Det betyr flere utrygge skoleveier, dårligere folkehelse, lengre køer og færre bussavganger. Nå trenger vi en statsminister som holder løftene sine. Erna må stå opp for regjeringens politikk som skulle sikre at trafikkveksten i byene tas med kollektiv, sykkel og gange. Og hun må forsvare bymiljø og byvekstavtalene som skal finansiere kollektivprosjekter som er helt avgjørende for å skape gode lokalsamfun i byene våre.

Une Bastholm
2019-06-18 15:26:17

I dag er jeg så lettet over at deportasjonen av Abbasi-søsknene ble stanset! 💚 Men jobben stanser ikke her. Vi må stoppe flere tvangsutsendinger til verdens farligste land, Afghanistan. Og vi må reversere innstrammingene i asylpolitikken fra 2016, da stortingsflertallet vedtok at man skulle fjerne rimelighetsvilkåret. Det påla myndighetene å vurdere de reelle mulighetene personer har til å klare seg dersom de uttransporteres. Uten dette har vi nå fått en asylpolitikk der uskyldige mennesker har et altfor svakt rettsvern, og FrP har fritt spillerom. Det må vi endre!

Une Bastholm
2019-06-18 13:57:41
Miljøpartiet De Grønne

I går krevde Une Bastholm at statsråden stanset uttransporteringen av Abbasi-søsknene. De endte ikke i Kabul, men det var ikke takket være Norge! La oss ikke glemme at vi sendte et barn uten omsorgspersoner, eller et nettverk, til et land med et svært høyt konfliktnivå. Hvorfor? Fordi dagens asylpolitikk setter såkalte innvandringsregulerende hensyn og tilfeldige måltall over barns beste. Den umenneskelige og tragiske behandlingen av Abbasi-søsknene er et eksempel som viser at rettsvernet for uskyldige mennesker er altfor svakt. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne stoppe tvangsutsendinger til Afghanistan og reversere innstrammingene i asylpolitikken som ble innført i 2016!

Une Bastholm
2019-06-16 22:04:23

Jeg har ingen gud. Men i kveld folder jeg hender og bøyer hodet. Akkurat nå vet jeg ikke hva annet jeg kan gjøre. Utover å skrive dette: Natt til lørdag tok politiet seg inn i hjemmet til Taibeh Abbasi og hennes godt integrerte familie. De ble sendt ut med gråt, desperasjon og hyl (iflg vitner) etter syv år i Norge. Siste nytt er at Taibehs mor er blitt så syk under uttransporteringen, at hun skal tilbake til Norge. De tre barna hennes tvangssendes fortsatt til et Kabul i bomberegn. I 2017 traff jeg Taibeh og hennes venn Sigve på Thora...

Une Bastholm
2019-06-15 10:15:00

Vi må slutte å sløse og begynne å dele Forbruksnivået vårt er ikke bare et miljøproblem. Det skaper også enorme globale ulikheter. De 1,2 milliarder fattigste i verden står for 1 bare prosent av verdens ressursforbruk, mens den rikeste milliarden forbruker 72 prosent. I går debatterte Stortinget en rekke MDG-forslag om å redusere overforbruket i Norge. Alle forslagene ble nedstemt av regjeringen. Vi kommer uansett til å jobbe videre for et mer fornuftig, bærekraftig og rettferdig forbruksnivå – innenfor rammene av naturens tålegrenser. Les mer om våre forslag og hvordan de andre partiene reagerte her; https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-354s/

Une Bastholm
2019-06-14 11:37:21

Færre biler i et bysentrum betyr ikke sentrumsdød og handelsstopp. Tvert i mot kommer de handlende seg nå fram med sykkel, kollektiv og til fots. AHH, kjennes deilig å kverke gamle myter fra grå partier. 💚🚴‍♀️🌱

Une Bastholm
2019-06-13 21:48:08

For en gangs skyld vant dyrevelferd over næringsinteresser i Stortinget! Det måtte feries skikkelig 🤗🍰 Jeg er dypt takknemmelig for at Venstre og regjeringen har gjort det mulig å vedta dette forbudet mot pelsoppdrett.

Une Bastholm
2019-06-13 11:48:55

I dag skjer det! Norge vedtar forbud mot oppdrett av mink og rev i bur 🦊💪🏼💚Tusen takk til alle dyrevenner som har kjempet i årevis. Og tusen takk til Venstre for denne seieren i regjering. I dag feirer jeg sammen med Venstres Guri Melby, her fra stortingssalen under debatten 💪🏼

Une Bastholm
2019-06-12 15:34:28

I morgen kan Norge vedta forbud mot pelsdyroppdrett. Men noen av partiene vingler. Nå trenger dyrene deg!

Une Bastholm
2019-06-10 12:03:29

Hver dag står nye kamper om norsk natur. Mange av dem får aldri store overskrifter i media. Det betyr ikke at de ikke er viktige. Her er ett eksempel på en kamp vi tapte i forrige uke; De Grønne i Trøndelag forsøkte å stanse taretråling i gyteområder langs Trøndelagskysten. Tareskogen leverer mange økosystemtjenester og fungerer som leve, oppvekst og fødeområde for rike samfunn av små og store dyr. Taretråling kan skade både fisk, kystnatur og ikke minst fiskerinæringa. Dårlig miljøpolitikk rammer også menneskene langs kysten. Konsekvensene er åpenbart spesielt store hvis taretråling skjer i viktige gyteområder for villfisk. Vi tapte...

Une Bastholm
2019-06-08 12:44:42

Stadig flere kjenner seg lei av egoistisk og urettferdig klimapolitikk og rovdrift på naturen. Norge kan så mye bedre!! La oss feire De Grønnes stabile vekst i 2019 i målinger og medlemstall med denne herlige låta. God helg alle 💚💪🏼🐝

Une Bastholm
2019-06-06 20:16:59

Vi gir oss ikke før olje-Norge tar sitt klimaansvar og faktisk bidrar til trygghet og frihet på tvers av generasjoner og grenser!

Laster...
Laster...