Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Gubben Noa, jeg får frysninger! For første gang i norgeshistorien sier et regjeringsnedsatt klimautvalg seg enig med FNs generalsekretær, FNs klimapanel og IEA (det internasjonale energibyrået): stans oljeleting umiddelbart, legg planen for utfasing og flytt pengene til grønne næringer! Selvfølgelig, fordi det er ingen faglig basert vei utenom, og det haster.\n\nUtdrag fra artikkelen:\n«Utvalget foreslår at det utarbeides en strategi for å fase ut norsk olje- og gassutvinning - og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Inntil denne strategien er på plass, anbefaler utvalget en permanent stopp i å letingen etter olje og gass.»

Postet:
2023-10-27 13:44:52

Delt innhold:
Skancke-utvalget vil ha stans i all olje- og gassleting for å nå klimamålene i 2050
Klimautvalget anbefaler å ikke lete etter mer olje før en plan for å fase ut olje- og gassutvinning er på plass.