Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
La naturen vinne valget!\n\nLokalvalget på mandag vil avgjøre hvordan nærmiljøet ditt skal se ut framover. Vil kommunen ta vare på matjord, parker, markaområder, strandsone og hundremeterskoger, eller tillate nedbygging? Vil kommunen prioritere nye lekeplasser og grøntområder, eller ønske flest mulig parkeringsplasser?\n\nMakten over arealene ligger i kommunestyrene. Som stortingsrepresentant for Akershus ser jeg at det er mye som står på spill bare i dette fylket. \n\nI Rælingen vil Ap demme opp myrområdet Fjerdingbydammen i Østmarka for å skaffe vann til et kunstsnøanlegg. \n\nI Vestby vil Høyre, Ap og FrP bygge et 13 000 kvm stort IKEA-varehus på matjord. \n\nI Asker planlegges en stor næringspark i turområdet Årosmarka. Samtidig er 30 fotballbaner matjord satt av til boligbygging, i tillegg til strandsone. Høyre er kommunens mest utbyggingsivrige parti, og det er risiko for at de får rent flertall etter valget!\n\nI Lørenskog planlegges et av de største naturinngrepene i Østmarka på mange år - en ny skogsvei fire km inn i en nokså urørt del av marka. Veien vil ødelegge gamle stier og endre området kraftig. Verken Høyre eller Ap vil si hva de mener om saken før valget. \n\nMen vi har også eksempler på det motsatte: På grunn av MDG har Nordre Follo blitt en foregangskommune for moderne naturvern gjennom planmessig arbeid for arealnøytralitet - et prinsipp som nå er kopiert i over 80 kommuner i Norge!\n\nI Ullensaker har MDG reddet Jødahlsmåsan, Norges kanskje største høgmyr. I Nes har vi fått endret planene om en 110 km/t motorvei gjennom store natur- og kulturverdier. På Nesodden restaurerer vi myr, i Lillestrøm redder vi raviner, i Nannestad sørger vi for kommunale strategier for naturmangfold og insekter. Og i nesten alle Akershus-kommuner kjemper vi for matjorda. Av og til vinner vi, av og til taper vi. \n\nEksemplene er mange! Så det betyr noe hvem som bestemmer. Og ofte betyr det mye bare å ha en enslig grønn representant i kommunestyret som hever stemmen for naturen, friluftslivet og dyrelivet. \n\nSpør meg gjerne om hva som står på spill i din kommune, så setter jeg deg i kontakt med vår lokale kandidat! \n\nStem for naturen! Stem grønt

Postet:
2023-09-09 20:18:08

Delt innhold:
La naturen vinne valget!\n\nLokalvalget på mandag vil avgjøre hvordan nærmiljøet ditt skal se ut framover. Vil kommunen ta vare på matjord, parker, markaområder, strandsone og hundremeterskoger, eller tillate nedbygging? Vil kommunen prioritere nye lekeplasser og grøntområder, eller ønske flest mulig parkeringsplasser?\n\nMakten over arealene ligger i kommunestyrene. Som stortingsrepresentant for Akershus ser jeg at det er mye som står på spill bare i dette fylket. \n\nI Rælingen vil Ap demme opp myrområdet Fjerdingbydammen i Østmarka for å skaffe vann til et kunstsnøanlegg. \n\nI Vestby vil Høyre, Ap og FrP bygge et 13 000 kvm stort IKEA-varehus på matjord. \n\nI Asker planlegges en stor næringspark i turområdet Årosmarka. Samtidig er 30 fotballbaner matjord satt av til boligbygging, i tillegg til strandsone. Høyre er kommunens mest utbyggingsivrige parti, og det er risiko for at de får rent flertall etter valget!\n\nI Lørenskog planlegges et av de største naturinngrepene i Østmarka på mange år - en ny skogsvei fire km inn i en nokså urørt del av marka. Veien vil ødelegge gamle stier og endre området kraftig. Verken Høyre eller Ap vil si hva de mener om saken før valget. \n\nMen vi har også eksempler på det motsatte: På grunn av MDG har Nordre Follo blitt en foregangskommune for moderne naturvern gjennom planmessig arbeid for arealnøytralitet - et prinsipp som nå er kopiert i over 80 kommuner i Norge!\n\nI Ullensaker har MDG reddet Jødahlsmåsan, Norges kanskje største høgmyr. I Nes har vi fått endret planene om en 110 km/t motorvei gjennom store natur- og kulturverdier. På Nesodden restaurerer vi myr, i Lillestrøm redder vi raviner, i Nannestad sørger vi for kommunale strategier for naturmangfold og insekter. Og i nesten alle Akershus-kommuner kjemper vi for matjorda. Av og til vinner vi, av og til taper vi. \n\nEksemplene er mange! Så det betyr noe hvem som bestemmer. Og ofte betyr det mye bare å ha en enslig grønn representant i kommunestyret som hever stemmen for naturen, friluftslivet og dyrelivet. \n\nSpør meg gjerne om hva som står på spill i din kommune, så setter jeg deg i kontakt med vår lokale kandidat! \n\nStem for naturen! Stem grønt