Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
I dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett, og deres oppdaterte Klimastatus og -plan for neste år ("grønn bok"). Det er frustrerende å være miljøpolitiker på en sånn dag, for en finner alltid minst to dårlige nyheter for hver gode når en blar i budsjettet. Så mange tapte muligheter!\n\nNorge er fortsatt ikke i rute til å nå klimamålene våre, og vi er fortsatt avhengig av mye politikk som ennå ikke er vedtatt - sju år før målene skal nås.\n\nFor deg som vil ha en kjapp oppsummering, her har jeg samlet tre bra og seks dårlige nyheter for klima og natur i regjeringens forslag. Fyll gjerne inn i kommentarfeltet det du synes mangler!\n\nBra:\n- CO2-avgiften økes og flere nye segmenter av næringslivet må nå betale en slik avgift. Dette vil få flere til å velge fornybart foran fossilt. \n- Det stilles til rådighet 15 mrd til grønn omstilling i næringslivet, hvorav mesteparten er tilbud om lån eller garantier til bedrifter som vil satse (altså ikke direkte støtte).\n- De fjerner høyprisbidraget på fornybar energi som ble innført i fjor, noe som gjør at flere vannkraftverk kan moderniseres og bli både mer effektive og ta bedre hensyn til naturmiljøet i elva.\n\nDårlig:\n- Ikke ett eneste avgiftsfritak som gjør det lettere å velge miljøvennlig (verken for kollektiv, frukt og grønt eller på reparasjoner), og støtten til energisparing og solenergi er stusselig.\n- De fjerner klimasatsordningen (igjen!) - penger som kommuner kan søke på for å gjennomføre utslippskutt og klimatilpassing. Ordningen er populær og har vært underfinansiert i mange år. Det gjør at en går glipp av mange lokale klimaprosjekter.\n- Biler og oljenæring skjermes for økt CO2-avgift. Regjeringen fortsetter å nulle ut egen klimapolitikk med avgiftsletter for fossile biler, så prisen på bensin skal holdes nede. Oljenæringa slipper helt nye avgifter.\n- De forventede utslippskuttene i transport baseres på å blande inn enda mer biodrivstoff i fossil diesel. Dette er dyrt og risikabelt og noe Miljødirektoratet fraråder å satse mye på, bl.a. fordi tilgang på avansert biodrivstoff som ikke fører til avskoging og naturødeleggelse er veldig begrenset. Det kan i sum bety mer utslipp globalt i tillegg til naturtap.\n- Det mangler penger og tiltak for å kutte de største utslippene fra industri og avfallsforbrenning, og Norge mangler strøm i nettet til å realisere mange av utslippskuttene regjeringen håper på, bl.a. fordi de prioriterer 10TWh årlig til oljeplattformer. Dette er kraft som kunne gått til transport eller industri som i dag bruker fossilt.\n- Naturen er helt glemt i dette budsjettet og presset på skog, myr, elvekant og strandsone er minst like stort som før. Det innføres noen få millioner til naturrestaurering og verneområder, men det kuttes så mye til naturbevaring andre steder i budsjettet, som i frivillig skogvern, at naturen går i minus. Igjen.

Postet:
2023-10-06 19:49:24

Delt innhold:
Photos from Une Bastholm's post