Beta
Søket ga 155 treff
Marit Knutsdatter Strand
2021-04-12 12:05:08

Hva tenker @Henrikasheim om at små studiesteder er så populære blant studentene, og at de trives her? Rom for økt vekting av mindre studiesteder framover, kanskje!? #trivsel #studier #høyereutdanning #studiebarometeret #helelandet #nærfolk https://t.co/FxyynDDbeH

Marit Knutsdatter Strand
2021-04-12 11:14:53

Flere studenter faller fra studier: Her må det forutsigbarhet, sosiale tiltak og bedre studentøkonomi til for å sikre at studentene får arbeidsforhold som gjør at de kan stå i studiene, og at samfunnet får sårt etterspurt kompetanse! #frafall #uh https://t.co/pxRwtm7Ykq

Marit Knutsdatter Strand
2021-04-08 13:06:01

@SolvOst @gurimelby @TorsteinTS Skolen må ha rom for alle elever, der lærere evner å tilpasse undervisningen til alle i elevgruppa sine behov. Dette er en av grunnene til at Senterpartiet brenner for å gjøre skolestarten bedre - det er her grunnlaget blir lagt og læringa starter!

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-29 20:14:24

@linnmyhrvold @OpplandSp Hei! Landsmøtet avgjør om punktet skal stå i programmet eller ikke. Oppland Sp foreslår å stryke punktet. Sp jobber nasjonalt for økt tetthet av kvalifiserte lærere uavhengig lærernorm eller ei, men vi har respekt for den effekten lærernormen har hatt.

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-26 11:28:42

Vi må få gratisprinsipp på sikt for all høyere utdanning - også for fagskoler. https://t.co/KquRX7oqtm

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-26 08:19:21

Regjeringens tilbud om «fritt analysevalg» fungerte ikke mer effektivt enn sikring av analysekapasiteten i det offentlige https://t.co/wnK0ZarXfc

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-23 15:56:35

Veiledning av nyutdanna nytilsatte lærere øker litt om dagen, men hadde nok økt enda mer hvis vi fikk flertall for lovfesting i Stortinget i dag; 7 av 10 i vgs, 9 av 10 i grunnskolen og 8 av 10 i barnehager. #veiledning #vilbli #lærer

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-23 14:54:02

@Pedagogstud Det er så mange som står på for dette i praksis nå, påtide å oppdatere lovverket og følge dette opp så alle får tilbudet! #veiledning

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-23 14:53:15

RT @Pedagogstud: @PerleStrand argumenterer godt fra Stortingets talerstol for hvorfor tiden er overmoden for en forskriftsfesta rett til veiledning for alle nyutdanna lærere. Vi er helt enige! https://t.co/5PWACl6ZUH

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-23 14:53:01

Lærermangel: lave fødetall (og økt pensjonsalder?) kan ikke være en hvilepute for prioritering av lærere; det er mangel for mange steder i landet, og det må sterke virkemidler til! #lærermod #ssb #framskriving #lærermangel #lærere #rekruttering

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-19 13:26:04

Styringsmeldinga: målkrav og målstyring ble intensivert lettvint og ut av det blå. Det måtte en storingsmelding til før regjeringa innså at det var feilslått. #målkrav #målstyring #tillit #byråkrati https://t.co/D74RYTc3Rs

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-19 13:24:43

Styringsmeldinga tar ikke inn realitetene om behovet for høyere utdanning i hele landet - med institusjoner til stede. Struktur er ikke et politisk ansvar regjeringa vil ta, når institusjoner og studiesteder er sammenslått #sentralisering https://t.co/D74RYTc3Rs

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-19 13:20:31

Og de som håpa på helhetlige utbygginger på påbegynte strekninger, særlig i Oppland, må håpe på ny regjering #ntp #oppland #e16 #e6 #e136 #rv4 #rv15 https://t.co/6npOnN8bz3

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 17:07:51

Debatt om desentralisert høyere utdanning med Nesna som kroneksempel på hvordan det kan gå - takk til @ekornholmen for stødig styring. Vi andre ses igjen om samme tema i Stortinget på tirsdag @NinaSandberg @monapatinget @kentgudmundsen https://t.co/PVnVKuMLbg

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:50:34

Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:49:55

Nesna-konferanse digitalt nå: Flø ved NIBIO smeller til med hvordan bygdenes stolthet skulle bli presentert og pakka inn med glanspapir for hvordan byene så på bygda. Jeg kjenner bygde-stoltheten skjelve! https://t.co/QZwGVtKM0t

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-18 13:48:31

@kentgudmundsen @TorsteinTS @monapatinget @havardgr Premisset er at måling og tellekanter tilsvarer kvalitet. Senterpartiet tror heller på fellesskolen og profesjonsstolthet enn å rangere skoler og at elevenes læring skal gå fra å være målet til å være middelet for suksess! #feilslått #pedagogikk #læring #åpenhet #rangering

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-15 13:53:04

Høyre mener vi må slå sammen kommuner og fylker for å spare offentlige penger - hva med å rydde i egen pengebruk i regjering først? #konsulenter #pengebruk #statskassa https://t.co/qwzp8siTXE

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-11 09:13:08

Vi jobber på for ny regjering etter Stortingsvalget til høsten - for å sikre norsk eierskap, beredskap og tjenester nær folk i hele landet! https://t.co/p9UxxMDDCh

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-11 08:57:40

Bra vi kan se på lovverket! Håper studentene kraftsamler for hvordan gravide og nybakte foreldre kan bli bedre ivaretatt @Studentsnakk #svangerskap #graviditet #studietid https://t.co/fvjv25GyDh

Laster...
Laster...