Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Folkehøgskoler - hva vil vi med dem i framtida? https://t.co/NMeAv75Rtj

Postet:
2022-12-20 15:47:09

Delt innhold:
Høring av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle
Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle på høring.