Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Endelig får vi evaluert seksårsreformen. Jeg mener det ikke er grunn til å si at det skal være en omlegging fra 1. klasse til førskole, men vi må gjøre noe med innholdet i 1. klasse så skolestarterne får en bedre start i tråd med egne forutsetninger. https://t.co/Y9lO4PAHPP

Postet:
2022-12-20 16:36:01

Delt innhold:
KrF-Ropstad om seksårsreformen: – Vi har sviktet seksåringene
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller seksårsreformen et svik mot skolestarterne. Han mener det haster med å endre førsteklasse til en ren førskoleklasse.