Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
"Det er mange ledige studieplasser i sentrale profesjonsfag rundt i landet i høst, men distriktsvennlige studier i grisgrendte strøk fyller opp plassene." Godt tegn for desentrale studier, viktig for rekruttering av kvalifisert personell i hele landet! https://t.co/vH5N6G4aRb

Postet:
2023-09-13 14:29:03